​Prawo w Lublinie

Przed kandydatami na studia prawnicze długie, trudne studia. Konkurencja jest duża, rozważając studia na prawie warto wcześniej przyłożyć się do przedmiotów kwalifikacyjnych. Każdy punkt zdobyty na maturze może przesądzić o powodzeniu w trakcie rekrutacji.


Perspektywy zawodowe po prawie


Absolwenci z dyplomem magistra prawa mogą pracować w jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych, firmach doradczych, organizacjach niepublicznych, komórkach administracyjno-prawnych przedsiębiorstw – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza. Ukończenie aplikacji pozwala na podjęcie pracy w konkretnym zawodzie prawniczym.


Jak wyglądają studia na prawie?


Kształcenie trwa 5 lat. Nie ma możliwości ukończenia edukacji na poziomie licencjata, jak w przypadku większości innych kierunków. Absolwenci z dyplomem magistra mogą przystąpić do egzaminu na jedną z proponowanych aplikacji. Do wyboru są:

  • adwokacka
  • sędziowska
  • prokuratorska
  • notarialna
  • radcowska
  • komornicza
  • rzecznikowska
  • kuratorska
  • legislacyjna.

W toku studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty jak: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo unii europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, teoria i filozofia prawa, prawoznawstwo, prawo rzymskie, łacina prawnicza, prawo instytucjonalne UE, sądownictwo administracyjne, sądownictwo międzynarodowe, prawo autorskie, prawo nieletnich i wiele innych.


Gdzie w Lublinie można studiować prawo?


Dwie publiczne uczelnie oferują ten kierunek studiów. Zobaczcie, jakie są przedmioty kwalifikacyjne, które musicie zdać na maturze oraz z jakimi kosztami wiąże się studiowanie w trybie niestacjonarnym:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja w oparciu o wynik uzyskany na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Kierunek prawo - rekrutacja na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historia, wos, matematyka, filozofia, geografia.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1950 zł.

Kierunek prawo kanoniczne - rekrutacja j.w. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w kancelarii parafialnej lub prawnej czy kanonicznej, kurii diecezjalnej, sądzie kościelnym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądają kolokwia i sesje na prawie, zajrzyjcie na blog studentki tego kierunku:

Warto wiedzieć, czego spodziewać się na studiach, zanim zdecydujecie się walczyć o upragniony indeks.