Prawo w Opolu


Dla kogo prawo?


Studia wybierają osoby sumienne, pracowite. Już podczas rekrutacji sukces osiągną tylko wyróżniający się – osoby, które solidnie przyłożyły się do przedmiotów maturalnych, decydujących o przyjęciu na studia.

Nauka na prawie to sporo pamięciówki, opanowywania dużych partii materiału. Umiejętność logicznego myślenia, chęć nieustannego dokształcania, aby być na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami to ważne cechy przyszłego prawnika. Przydadzą się łatwość komunikowania, pewność siebie, konsekwencja.


Perspektywy pracy po prawie


Absolwenci mogą pracować w organach sprawiedliwości, policji, urzędach organów administracji rządowej i samorządowej. Zajmują się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, są zatrudniani tam, gdzie wymagana jest doskonała znajomość prawa oraz umiejętność stosowania odpowiednich przepisów: w działach handlowych, kontroli, sprzedaży. Ukończenie jednej z aplikacji pozwala na podjęcie pracy w konkretnym zawodzie prawniczym.


Gdzie w Opolu można studiować prawo?


Jedyną uczelnią, która oferuje kompletne kształcenie prawnicze jest Uniwersytet Opolski

Kierunek realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Jednolite, magisterskie studia trwają 5 lat.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, wos, matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka. Pod uwagę brany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4060 zł.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • karnistyczna
 • cywilistyczna
 • ustrojowo-administracyjna
 • prawo europejskie i międzynarodowe.

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do kontynuowania kształcenia na jednej z aplikacji:

 • sądowej
 • prokuratorskie
 • adwokackiej
 • radcowskiej
 • notarialnej
 • komorniczej.

Licencjackie studia na kierunku prawo w biznesie oferuje Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu.

Kandydaci mogą wybrać jedną ze specjalności:

 • mediacje i negocjacje
 • prawo w medycynie
 • prawo w zarządzaniu
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Rok studiów kosztuje 3300 zł.

Czy warto studiować prawo? Na to pytanie odpowiada autor bloga.

Przeczytajcie o zawodzie prawnika i drodze do jego zdobycia: