​Prawo w Poznaniu

Kierunek prawniczy można studiować w ramach jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, jak przykładowo logika, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie karne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawoznawstwo, a także wiele przedmiotów kierunkowych i dodatkowych, wybieranych przez studenta.

Zajęcia odbywają się głownie w formie wykładów i ćwiczeń.

Studiowanie prawa to nie tylko wkuwanie i analizowanie paragrafów. Kierunek prawniczy przygotowuje z zakresu myślenia strategicznego, negocjacji, mediacji, budowania wizerunku, kontaktu z klientem, wystąpień publicznych.

To ciągle kierunek prestiżowy, elitarny. Konkurencja wśród kandydatów jest duża, ale i same studia wymagają ogromnego zaangażowania i systematycznej pracy. Ze względu na ilość materiału koniecznego do przyswojenia, sesje egzaminacyjne studentów prawa owiane są legendą. Decydując się na studiowanie prawa trzeba też pamiętać, że nie możliwości przerwania nauki np. po 3 latach, uzyskania dyplomu licencjata i kontynuowania nauki na innym kierunku.


Perspektywy zawodowe po prawie

Magister prawa bez ukończonej aplikacji przygotowany jest do wykonywania pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, policji, instytucjach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Jednak dopiero ukończenie konkretnej aplikacji przygotowuje do pracy w zawodzie adwokata, sędziego, prokuratora, notariusza, radcy prawnego czy komornika. Aplikacja trwa 3 lata, o jej rozpoczęciu decyduje pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawo w Poznaniu można studiować na następujących uczelniach publicznych:

i niepublicznych:


Jakie przedmioty na maturze?

O wyniku rekrutacji na prawo decydują punkty uzyskane na świadectwie maturalnym z wybranych przedmiotów. I tak:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - język polski, język obcy oraz do wyboru historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

Uniwersytet SWPS - dwa najlepiej zdane przedmioty.

Na pozostałych uczelniach wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje również kierunek prawno-ekonomiczny. Realizowany jest w trybie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3 lata) i drugiego stopnia (2 lata).


Koszty studiów prawniczych w Poznaniu

Rok akademicki 2018/2019 studiów prawniczych na Uniwersytecie SWPS Poznań kosztuje 7750 zł. Studenci Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu zapłacą 4200 zł, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu - 3900 zł na studiach stacjonarnych, 3400 zł w trybie niestacjonarnym. Niestacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza kosztują 4900 zł.

Dodatkowo niektóre uczelnie pobierają opłaty rekrutacyjne. Kwoty czesnego mogą być inne przy wyborze płatności ratalnej.


Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat Prawa