Prawo w Warszawie

Studia prawnicze to propozycja kształcenia dla osób, które interesują się funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prawnymi aspektami działalności gospodarczej, zapobieganiem i wykrywaniem przestępczości, prawem europejskim i międzynarodowym czy polityką kryminalną i penitencjarną.

Studia na prawie trwają 5 lat, absolwent uzyskuje tytuł magistra. Może odbyć aplikację, której ukończenie uprawnia do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego, jak np. adwokat, sędzia, prokurator, komornik, radca prawny czy notariusz.

Gdzie studiować prawo w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie, na których można uzyskać dyplom z zakresu prawa to:

Roczny koszt studiów – 9200 zł.

Proponowane moduły specjalnościowe: prawo w biznesie, prawo sądowe, prawo finansowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, prawo ustrojowe i publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna sądowa, prawo robotyki i sztucznej inteligencji, psychologia sądowa, prawo nowych technologii, prawo mediów, prawo telekomunikacyjne, prawo medyczne, zarządzanie państwem.

Opłaty za studia: 5000 zł za rok nauki.

Kandydaci na studia otrzymują punkty kwalifikacyjne za wyniki na maturze z języka polskiego, języka obcego ora do wyboru historii, wos, geografii lub matematyki. Dodatkowo punktowany poziom rozszerzony. Opłaty za rok nauki na studiach niestacjonarnych wynoszą 6500 zł.

Podczas rekrutacji uwzględniane są wyniki uzyskane na maturze z 3 wybranych przez kandydata przedmiotów, dodatkowe punkty za poziom rozszerzony. Roczne opłaty na studiach stacjonarnych wynoszą 9360 zł, na studiach niestacjonarnych – 7320 zł.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów. Opłaty roczne na studiach stacjonarnych wynoszą 5200 zł, na studiach niestacjonarnych 4800 zł.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz dwóch przedmiotów spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy.

Opłaty na studiach niestacjonarnych wynoszą rocznie 8500 zł.

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie punktacji z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zdawanych na maturze, dodatkowe punkty za poziom rozszerzony. Wiele zajęć odbywa się w postaci symulacji (rozpraw sądowych, zakładania spółek), gier edukacyjnych czy warsztatów mediacyjnych i negocjacyjnych. Zajęcia prowadzone są także poza uczelnią: w aresztach śledczych, zakładach karnych, sądach, zakładzie medycyny sądowej, Sejmie czy Trybunale Konstytucyjnym.

Opłaty na studiach stacjonarnych -9300 zł za rok i niestacjonarnych – 8100 zł za rok.

Opłaty roczne na studiach stacjonarnych wynoszą 5000 zł, na studiach niestacjonarnych - 4900 zł.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W trybie stacjonarnym przewidzianych jest 20 miejsc, studia kosztują 7000 zł, w trybie niestacjonarnym studiuje ok. 60 osób, koszt roczny – 6000 zł.