​Psychologia na Śląsku

Prawie 8 osób ubiegało się w zeszłorocznej rekrutacji o jedno miejsce na psychologii na Uniwersytecie Śląskim. To świadczy, że kierunek cieszy się nieustająco ogromnym zainteresowaniem.

Dobry psycholog powinien być osobą empatyczną, ale jednocześnie zdystansowaną do problemu, dyskretną, taktowną, potrafiącą wzbudzić zaufanie.


Jaka praca po psychologii?


Profesjonalna wiedza psychologiczna jest niezbędna przy udzielaniu wsparcia w sytuacjach krytycznych, w negocjacjach, mediacjach, pomocy medycznej, psychologicznej, mediach, zarządzaniu kadrami, szkoleniach, profilaktyce patologii społecznej, policji, więziennictwie, oświacie itp.

Psycholodzy znajdują pracę w bardzo wielu branżach. Są zatrudniani przykładowo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, szpitalach, ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka, sądach, więzieniach, instytucjach szkoleniowych, urzędach pracy, działach HR, firmach prowadzących badania rynku.


Jak wyglądają studia na psychologii?


Psychologia realizowana jest w formie jednolitych magisterskich studiów, trwających 5 lat. Jednak osoby, które nie są przekonane, czy chcą związać swoją przyszłość z tą dziedziną mogą na niektórych uczelniach rozpocząć studia licencjackie, zdobywając tym samym umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych.

Wybrane przedmioty w programie studiów: komunikacja interpersonalna, procesy poznawcze, psychologia zdrowia, osobowość, psychologia społeczna, psychometria, psychopatologia, diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, etyka zawodu psychologa, podstawy interwencji kryzysowej.


Gdzie na Śląsku można studiować psychologię?


Zobaczcie, jakie specjalności oferują śląskie uczelnie i jakie są koszty kształcenia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, specjalizacje:

 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia zdrowia i jakości życia
 • psychologia sądowa
 • psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2750 zł.

Uniwersytet SWPS Katowice, specjalności:

 • psychologia w biznesie i organizacjach
 • psychologia sądowa
 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

Studia licencjackie, specjalności:

 • zdrowie i choroba
 • człowiek w biznesie.

Rok studiów kosztuje 9450 zł.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • psychologia zarządzania
 • psychologia kliniczna
 • psychologia interwencyjna.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3400 zł, niestacjonarnych – 5150 zł.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Społecznych Jastrzębie Zdrój oraz Gliwice, specjalności:

 • cyberpsychologia
 • neuropsychologia
 • psychologia emocji
 • psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • psychologia mediacji i negocjacji
 • psychologia penitencjarna
 • psychologia służb mundurowych
 • psychologia social mediów
 • psychologia sytuacji kryzysowych
 • psychologia w biznesie i zarządzaniu.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5300 zł, niestacjonarnych – 4650 zł.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • neuropsychologia kliniczna i neurologopedia
 • psychologia kliniczna i osobowości.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1850 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, kierunek psychologia w biznesie, tylko studia licencjackie, specjalności:

 • HR business partner
 • psychologia menedżera
 • psychologia negocjacji i mediacji
 • psychologia pozytywna
 • psychologia rozwoju kompetencji w organizacji.

Rok studiów kosztuje 3750 zł.

Chcecie więcej dowiedzieć się o kierunku studiów i pracy psychologa?

Zachęcamy do lektury artykułu: https://charaktery.eu/artykul/psychologia-i-co-dalej