Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim

Studia na kierunkach architektonicznych kształtują konkretne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych, projektowania, komunikacji społecznej, prawa i nauk technicznych.


Gdzie pracują absolwenci studiów architektonicznych?


Często wybieraną ścieżką zawodową jest własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, aranżowania wnętrz czy krajobrazu.

Potencjalne miejsca zatrudnienia dla osób w wykształceniem architektonicznym to:

  • pracownie projektowe
  • pracownie konserwatorskie
  • przedsiębiorstwa budowlane
  • firmy urządzające i pielęgnujące obiekty architektury
  • biura planowania przestrzennego
  • wydziały architektury i urbanistyki
  • parki krajobrazowe
  • agencje reklamowe (organizacja wystaw, targów).


Jakie studia architektoniczne można wybrać w woj. kujawsko-pomorskim?

Oferta Torunia i Bydgoszczy obejmuje następujące kierunki.

Architektura

Architektura krajobrazu, specjalności:

  • architektura obiektów krajobrazu
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu.

Architektura wnętrz


Studia architektoniczne - które uczelnie?


Do wyboru macie dwie publiczne szkoły wyższe: w Toruniu i Bydgoszczy:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Rekrutacja na studia architektoniczne


Przede wszystkim oprócz konkursu świadectw kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający predyspozycje artystyczne.

Jeśli chcecie studiować architekturę lub architekturę wnętrz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, podczas rekrutacji punktowany będzie język polski, język obcy i matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka, historia, historia sztuki.

Z kolei kandydaci na architekturę krajobrazu będą rekrutowani na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Wszystkich obowiązuje praktyczny egzamin obejmuje rysunek odręczny oraz test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej.

Jeżeli wybierzecie architekturę wnętrz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, pod uwagę brany będzie wynik z jednego przedmiotu spośród: język polski, język obcy, historia, historia sztuki.

Dodatkowo kandydaci zdają egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.


Podejrzyjcie, jak wygląda praca projektanta: