​Zarządzanie w Kielcach

Jesteś osobą pełną pomysłów, masz charyzmę, nie boisz się podejmowania decyzji? Studia na zarządzaniu wyposażą Cię w narzędzia przydatne w pracy sprawnego, efektywnego menedżera. Ważną cechą w tym zawodzie będzie łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność delegowania zadań, ale też odporność na pracę w stresie.


Perspektywy zawodowe po zarządzaniu


Absolwenci zarządzania zatrudniani są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych czy handlowych na stanowiskach specjalistów lub kierowników działów marketingu, kadr, finansów, produkcji, planowania, zakupów. Potencjalnymi miejscami pracy są banki lub inne instytucje finansowe, a także jednostki administracji samorządowej.


Jak wyglądają studia na zarządzaniu?


Pierwsze trzy lata to przygotowanie do egzaminu dyplomowego licencjata. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: matematyka, finanse i rachunkowość, statystyka, mikroekonomia, badania marketingowe, prawo gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi, bankowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, techniki organizacyjne, prawo podatkowe, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza. Studenci odbywają również praktyki zawodowe.


Gdzie w Kielcach studiować zarządzanie?


Dwie kieleckie uczelnie oferują ten kierunek. Zapoznajcie się ze szczegółami:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Specjalności na studiach licencjackich:

  • ekonomika i rozwój organizacji
  • zarządzanie podatkami i rachunkowość.

Specjalności na studiach magisterskich:

  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • controlling i rachunkowość
  • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
  • handel i wystawiennictwo
  • analityka ekonomiczna w zarządzaniu.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Lipińskiego w Kielcach, kierunek zarządzanie i coaching, specjalności:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • coaching menadżerski.

Miesiąc studiów kosztuje 320 zł.


Czy każdy rodzi się menadżerem? Czym powinien cechować się dobry menadżer?

Posłuchajcie: