Zarządzanie w Olsztynie

Dobry menedżer musi być osobą charyzmatyczną, komunikatywną, umiejącą pracować często w sytuacjach stresowych. Studia na zarządzaniu wyposażą w narzędzia przydatne w kierowaniu zespołami pracowników oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji.


Perspektywy pracy po zarządzaniu?


Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów dowolnych działów przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych. Zarządzają zasobami ludzkimi, podejmują decyzje w obszarze marketingu, finansów, inwestycji, zakupów, sprzedaży, produkcji, czy dystrybucji. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w firmach doradczych, konsultingowych.


Czego będziecie się uczyć na zarządzaniu?


Wybrane przedmioty w programie studiów to m.in.: marketing, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie operacyjne, analiza ekonomiczna, transport i spedycja, doradztwo podatkowe, zarządzanie inwestycjami, metody organizacji i zarządzania.


Gdzie studiować zarządzanie w Olsztynie?


Dwie uczelnie: publiczna i niepubliczna oferują ten kierunek. Poznajcie proponowane specjalności i koszty kształcenia.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Studia licencjackie realizowane są bez podziału na specjalności.

Studenci magisterskich studiów II stopnia mogą wybrać następujące specjalności:

 • logistyka (również w języku angielskim)
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (również w języku angielskim).

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego

Studia realizowane są na poziomie licencjackim i magisterskim. Uczelnia oferuje następujące specjalności na studiach I stopnia:

 • kadry i płace
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie sprzedażą
 • marketing i nowe media
 • zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1700 zł, niestacjonarnych – 2200 zł.

Absolwenci studiów licencjackich, którzy chcą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach mogą na kierunku zarządzanie wybrać takie specjalności:

 • rachunkowość zarządcza i kontroling
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie kadrami i coaching menedżerski
 • transport i logistyka
 • zarządzanie w ochronie zdrowia.


Czym cechuje się dobry menedżer?

Opowiada o tym doradca biznesowy: