Poborca skarbowy

Poborca skarbowy na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległości podatkowych, grzywien orzeczonych z mocy ustawy karnej skarbowej, mandatów karnych i innych należności pieniężnych, podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej.

Zakres obowiązków Poborcy skarbowego:

  • pobieranie od zobowiązanych do płatności w ich lokalu należności pieniężnych, łącznie z odebraniem pieniędzy w wyniku przeszukania lub przeprowadzenia rewizji osobistych zobowiązanych, ewentualnie egzekwowanie należności przez zajęcie, odebranie i sprzedaż ruchomości;
  • spisywanie protokółów o stanie majątkowym zobowiązanych do płatności, o nieściągalności długu i relacji o niemożności przeprowadzenia czynności egzekucyjnych;
  • dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności;
  • rzetelne i systematyczne rozliczanie się z należności pobranych od osób zobowiązanych do płatności

Ile zarabia Poborca skarbowy?

W Polsce poborca skarbowy zarabia 2700 PLN brutto.

Komentarze (0)

No comments found