Urzędnik do spraw licencji

Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o licencję (koncesję); dokonuje ich analizy pod względem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych, pozwalających na przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej.

Zakres obowiązków Urzędnik do spraw licencji:

  • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych, niezbędnych do uzyskania licencji (koncesji);
  • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania licencji (koncesji);
  • sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych z wymaganymi;
  • ocena całokształtu złożonych dokumentów pod kątem możliwości wydania licencji (koncesji);
  • przygotowywanie projektu decyzji w sprawie licencji (koncesji);
  • wydawanie lub przesyłanie licencji (koncesji) wnioskodawcy;
  • ustalanie i wyegzekwowanie dokonania opłaty skarbowej za wydaną licencję (koncesję);
  • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, a także skarg i wniosków;
  • dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji wydanych licencji (koncesji);
  • prowadzenie aktualnej ewidencji wydanych licencji (koncesji)

Ile zarabia Urzędnik do spraw licencji?

Wynagrodzenia na tym stanowisku wahają się od 2000 zł do 4500 zł miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found