Urzędnik do spraw paszportów

Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu; realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.

Zakres obowiązków na stanowisku Urzędnika do spraw paszportów:

  • przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
  • realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
  • ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
  • konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
  • przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
  • archiwizowanie dokumentów paszportowych;
  • obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów

Komentarze (0)

No comments found