Dziennikarstwo w Radomiu

Studia na dziennikarstwie pozwalają zaznajomić się z narzędziami oraz technologiami wykorzystywanymi w zakresie mediów i dziennikarstwa. Dodatkowo oferowane moduły przybliżają cywilizację i kulturę konkretnego obszaru językowego, pozwalają na poszerzoną naukę dwóch języków obcych, w tym jednego na poziomie B2.

Dla kogo studia dziennikarskie?

Idealny kandydat musi być przede wszystkim ciekawy otaczającego świata, chcieć go poznawać i opisywać. Ważną cechą jest łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, otwartość, czasami przebojowość, wytrwałość i konsekwencja. Nie wolno zapomnieć o niezwykle istotnej kwestii, jaką jest etyka dziennikarska.

Gdzie w Radomiu można zdobyć wykształcenie w zakresie dziennikarstwa?

Jedyną uczelnią, która oferuje te studia jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka obcego.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie?

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studenci mają do wyboru są dwa moduły językowo-kulturoznawcze:

  • dziennikarstwo z językiem i kulturą angielską i hiszpańską
  • dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką i rosyjską.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: gatunki dziennikarskie, dziennikarskie źródła informacji, współczesne systemy medialne, prawo mediów, etyka mediów, komunikacja interpersonalna, teoria komunikowania, komunikacja w biznesie, dziennikarstwo internetowe i media społecznościowe, psychologia społeczna, prawo autorskie, dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w redakcjach.

Osoby zainteresowane kontynuowaniem kształcenia na tym samym kierunku muszą wybrać uczelnię w innym ośrodku akademickim, która oferuje magisterskie studia II stopnia na dziennikarstwie. Gdzie jeszcze można studiować dziennikarstwo? Zobacz.

Gdzie można pracować po ukończeniu dziennikarstwa w UT-H?

Absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych. Ich swoboda komunikacji i łatwość posługiwania się językiem polskim przydatna jest w agencjach marketingowych, firmach zajmujących się public relations,

Oddzielny obszar możliwości zawodowych stanowią instytucje i przedsiębiorstwa, dla których sprawnego funkcjonowania niezbędna jest znajomość kultury, realiów krajów oraz doskonała komunikacja w konkretnym języku.

Jak ważna jest praktyka i ciągłe zdobywanie doświadczenia w zawodzie dziennikarza opowiada Maria. Wspomina swoje studia i obala mity związane z tym kierunkiem.

Posłuchajcie: