​Ekonomia w Lublinie

Ekonomiści zajmują się złożonymi procesami zachodzącymi w gospodarce: potrafią wykorzystywać zaawansowane narzędzia służące analizie zjawisk rynkowych, prognozowaniu pewnych stanów, badaniu zależności między zjawiskami ekonomicznymi, podejmowaniu optymalnych decyzji. Zajmują się szacowaniem ryzyka przedsięwzięć biznesowych, analizą finansów, ubezpieczeniami.


Możliwości pracy po ekonomii


Dziedziny zainteresowań ekonomistów wskazują jednocześnie potencjalne obszary zatrudnienia dla osób z takim wykształceniem. Absolwenci kierunku są zatrudniani w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, firmach zajmujących się kontrolingiem i audytem, analizą zjawisk gospodarczych, firmach doradczych, mediach, instytucjach administracji publicznej.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


3-letni etap edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Można następnie kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na ekonomii lub kierunku pokrewnym. Nie wszystkie szkoły wyższe zapewniają kształcenie na poziomie magisterskim.

Wybrane przedmioty w programie nauczania to przykładowo: matematyka dla ekonomistów, statystyka, podstawy prawa gospodarczego, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia, polityka gospodarcza, polityka społeczna, gospodarka regionalna, podstawy zarządzania, podstawy marketingu, kreowanie przedsiębiorczości i wiele innych.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów. Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki.


Gdzie w Lublinie studiować ekonomię?


Kilka uczelni oferuje ten kierunek. Zapoznajcie się z proponowanymi specjalnościami, zasadami rekrutacji i opłatami na studiach:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, specjalności:

  • biznes międzynarodowy
  • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności:

  • ekonomika przedsiębiorstw
  • analizy ekonomiczne i rachunkowość.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3355 zł, niestacjonarnych – 3260 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

Podczas rekrutacji punktowany jest jeden z przedmiotów maturalnych (najlepszy) do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, specjalność:

  • handel.
  • ekonomia menedżerska
  • biznes międzynarodowy.

Rekrutacja na podstawie wyników z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, specjalności:

Czy wybór studiów ekonomicznych był słuszny? Jakie przedmioty są najistotniejsze? Jakie są możliwości pracy po tym kierunku?

O swoich początkowych dylematach i późniejszych doświadczeniach opowiada absolwent ekonomii.

Może jego opinia zainspiruje Was przy wyborze studiów: