​Filologia angielska na Śląsku

Jednak studia na anglistyce to nie jest rozszerzony kurs językowy. Będziecie zgłębiać zawiłości języka, poznawać kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych, analizować rozwój języka na przestrzeni wieków, uczyć się historii krajów, w których dominuje angielski.

Gdzie pracują absolwenci filologii angielskiej?

Osoby, które ukończyły specjalności uprawniające do nauczania języka mogą pracować w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, szkołach, szkołach językowych. Uzyskanie kwalifikacji translatorskich pozwala na zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach. Doskonała znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętym biznesie, branży turystycznej, mediach, public relations czy dyplomacji.

Jak wyglądają studia na anglistyce?

Filologia angielska to studia 3-letnie licencjackie. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenia na magisterskich studiach II stopnia.

Gdzie na Śląsku można studiować filologię angielską?

Poniższe uczelnie oferują ten kierunek studiów. Podane specjalności odnoszą się do stacjonarnych studiów licencjackich:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, specjalności:

 • język biznesu
 • kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
 • kultura-media-translacja
 • nauczycielska z językiem niemieckim
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim
 • tłumaczeniowa z językiem chińskim
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim
 • tłumaczeniowa z językiem koreańskim
 • tłumaczeniowa z językiem niemieckim.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z części ustnej i pisemnej egzaminu z języka angielskiego.

Studia I stopnia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, specjalizacje:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowo-biznesowa.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Rok studiów kosztuje 2730 zł.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalności:

 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem rosyjskim
 • filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • język angielski w biznesie i w turystyce
 • tłumaczeniowa.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, specjalności:

 • translatoryka stosowana
 • język angielski w biznesie.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego.

Semestr studiów kosztuje 2350 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, specjalności:

 • biznesowa z elementami zarządzania
 • film i media
 • tłumaczeniowa.

Semestr studiów kosztuje 2350 zł.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, specjalności:

 • nauczycielska
 • translacja z angielskim językiem biznesu
 • literacko-kulturowa.

Rekrutacja na studia na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka angielskiego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2500 zł.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczenia i języki specjalistyczne
 • tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka angielskiego.

Semestr studiów kosztuje 1960 zł.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, kierunek: angielski język biznesu, tylko studia stacjonarne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, specjalności:

 • nauczycielska
 • translatorska
 • angielski w biznesie.
 • język angielski w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • nauczyciel języka angielskiego
 • tłumaczenia.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, specjalności:

Posłuchajcie, co o swoich studiach filologicznych opowiada studentka trzeciego roku: