Kierunki medyczne w Olsztynie

Idealni kandydaci na studia medyczne powinni być osobami sumiennymi, pracowitymi, otwartymi na dokształcanie, ciągłe zdobywanie wiedzy medycznej.

W ich pracy bardzo przydatna będzie łatwość nawiązania kontaktu, wzbudzanie zaufania u pacjenta, empatia, wyrozumiałość. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność pracy w stresie – podejmowane decyzje będą kluczowe dla zdrowia i życia pacjenta.

Olsztyn jest prężnym ośrodkiem, jeśli chodzi o studia medyczne. Osoby zainteresowane wykształceniem w tym zakresie mają do wyboru kilka kierunków studiów. O kilku z nich pisaliśmy szerzej. Przeczytajcie więcej o dietetyce i fizjoterapii.


Studia medyczne w Olsztynie


Dwie uczelnie oferują kształcenie w tym zakresie. Poznajcie szczegóły:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Kierunek lekarski realizowany jest na Wydziale Lekarskim. Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii i chemii oraz do wyboru fizyki lub matematyki. Studia odbywają są w trybie stacjonarnym, trwają 6 lat. Kierunek jest realizowany również w języku angielskim.

W 2018 roku ponad 14 kandydatów walczyło o 1 indeks na kierunku lekarskim w Olsztynie. Konkurencja jest więc ogromna, każdy punkt z przedmiotów rekrutacyjnych może decydować o przyjęciu na studia.

Nie tylko takie statystyki świadczą o wyjątkowości kierunku. To studia z całą pewnością elitarne. Chociaż zarobki w początkowych latach pracy mogą tego nie potwierdzać, to ukończenie specjalizacji otwiera lepsze możliwości finansowe.

Inne kierunki medyczne można studiować na Wydziale Nauk o Zdrowiu UW-M. Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka. Poznajcie ofertę Wydziału Nauk o Zdrowiu:


Ratownictwo medyczne

Studia trwają 3 lata, odbywają się w trybie stacjonarnym.

To studia dla osób wyjątkowych – przyszła praca będzie trudna fizycznie i psychicznie. Zawód ratownika medycznego wymaga dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Absolwenci kierunku zatrudniani są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego czy strukturach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Pielęgniarstwo

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3-lata. Absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na Wydziale na magisterskich studiach II stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Absolwentki – bo kierunek wybierają przede wszystkim dziewczyny – pracują w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach Systemu Ratownictwa Medycznego, sanatoriach.

Rok niestacjonarnych studiów II stopnia kosztuje 5000 zł.


Położnictwo

Studia licencjackie realizowane są w trybie stacjonarnym. Idealna kandydatka powinna być osobą wrażliwą, o ciepłym podejściu do pacjentki, wzbudzającą zaufanie, odporną na stres.

Położne pracują na oddziałach ginekologiczno-położniczych, w przychodniach, poradniach kobiecych, gabinetach ginekologicznych.


Kosmetologia to z kolei oferta Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności:

  • wellness and spa
  • nutrikosmetyka.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie konkursu świadectw (ocena z biologii).

Absolwenci kierunku pracują w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, wydawnictwach branżowych, firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach badających jakość produktów kosmetycznych i opracowujących nowe receptury. Są propagatorami zdrowego stylu życia.

Rok studiów kosztuje 4800 zł.


Jak do przyszłej pracy przygotowują się studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu UW-M?

Zobaczcie: