Logistyka w Opolu

Kto jest najlepszym kandydatem na studia logistyczne?

Dobry logistyk to osoba potrafiąca szybko podejmować decyzje, pracować pod presją czasu, umiejąca planować, mająca zmysł analityczny, łatwość logicznego myślenia, otwarta, komunikatywna, kreatywna, zaradna.

Perspektywy pracy po studiach

Zadaniem logistyka jest koordynowanie procesów związanych ze sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych. Absolwenci zatrudniani są w działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, dystrybucji, sprzedaży. Swoje kompetencje mogą wykorzystać w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych. Przykładowe stanowiska przewidziane dla absolwentów tego kierunku: kierownik działu logistyki przedsiębiorstwa branży TSL, analityk rynku, doradca w firmie konsultingowej, specjalista ds. zaopatrzenia, menedżer w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Gdzie w Opolu można studiować logistykę?

Kilka uczelni oferuje ten kierunek. Zapoznajcie się z proponowanymi specjalnościami, zasadami rekrutacji oraz kosztami nauki.

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru spośród: geografia, wos, historia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3700 zł.

Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, specjalności:

 • informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych
 • systemy inżynieryjne w logistyce.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Semestr niestacjonarnych studiów inżynierskich kosztuje 1950 zł.

3,5-letnie studia kończą się dyplomem inżyniera. Uczelnia oferuje magisterskie studia II stopnia w specjalnościach:

 • międzynarodowe łańcuchy dostaw
 • inżynieria transportu w logistyce.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, specjalności:

 • inżynieria systemów logistycznych
 • inżynieria procesów transportowych
 • inżynieria lean manufacturing.

Rok studiów kosztuje 3500 zł.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, specjalności:

 • ekologistyka
 • logistyka służb mundurowych i logistyka humanitarna
 • logistyka w biznesie
 • transport krajowy i międzynarodowy.

Zajęcia na logistyce to oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń także laboratoria, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, gry logistyczne, zajęcia z wykorzystaniem giełdy transportowej. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki. Taka formuła kształcenia przygotowuje specjalistów gotowych podjąć się konkretnych zadań, rozwiązywać bieżące problemy, podejmować efektywne decyzje w swojej pracy zawodowej.