Jakiego artykułu szukasz?

Matura podstawowa matematyka

Matematyka zdawana na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych. Wszyscy uczniowie muszą do niego przystąpić, a uzyskany wynik przesądza o zdaniu matury lub nie. Jaki zakres obejmuje egzamin? Ile zadań czeka maturzystów? Sprawdź, jak jest oceniania matura podstawowa z matematyki oraz ile można uzyskać punktów.

Matura podstawowa matematyka

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym obowiązuje wszystkich abiturientów. Jest obowiązkowy, przystępują do niego wszyscy maturzyści.

Z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym mogą być zwolnieni laureaci bądź finaliści olimpiady przedmiotowej, po wcześniejszym złożeniu na ręce dyrektora zaświadczenia potwierdzającego takie uprawnienia. Laureat lub finalista uzyskuje automatycznie 100 % punktów.

Dodatkowo można zdawać także matematykę na poziomie rozszerzonym, jednak to jedynie wybór wybranych zdających i wszyscy nie ma obowiązku przystępowania do tego egzaminu.

Matura podstawowa z matematyki - zakres

Matura podstawowa z matematyki ma na celu sprawdzenie poziomu opanowania: sprawności rachunkowej, wykorzystania i tworzenia informacji, wykorzystania i interpretowania reprezentacji oraz rozumowania i argumentacji.

Obejmuje następujące obszary tematyczne matematyki:

 • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności
 • funkcje, ciągi, optymalizacja
 • planimetria, geometria analityczna, stereometria
 • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Jakie zadania na maturze z matematyki?

Arkusze egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym przewidują różne typy zadań. Wśród nich znajdą się zadania zamknięte, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Mogą tą być więc zadania typu:

 • wielokrotnego wyboru
 • prawda – fałsz
 • na dobieranie.

Drugą grupę stanowią zadania otwarte, czyli zdający sam musi sformułować odpowiedź do nich. Wśród zadań otwartych przewidziano:

 • zadania z luką (wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli)
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego

Zadaniem zdających może być więc wykonanie obliczeń, przeprowadzenia dowodu matematycznego, czy wykonanie poleceń z kontekstem praktycznym/realistycznym.

Matura podstawowa matematyka – arkusz

Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym przewidziano od 27 do 38 zadań, w tym:

 • zadań zamkniętych od 20 do 25
 • zadań otwartych od 7 do 13.

Łącznie można zdobyć 46 pkt.

Matura podstawowa z matematyki trwa 180 minut.

Matura podstawowa matematyka – zasady

Zadania zamknięte oceniane są od 0 do 2 lub 3 pkt, zależnie od wskazania odpowiedzi niepoprawnej, niepełnej lub jej braku, odpowiedzi częściowo poprawnej lub całkowicie poprawnej.

Zadania otwarte, zależnie od jego typu, punktowane są maksymalnie od 1 do 4 pkt. Liczba uzyskanych punktów zależy od stopnia doprowadzenia do końcowego rozwiązania. Etapy rozwiązania opisane będą w zasadach oceniania. Połowę maksymalnej przewidzianej liczby punktów uzyskać można za tzw. „pokonanie zasadniczych trudności zadania”.

Wynik egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym wpływa na zdanie matury lub nie.

Konieczne jest uzyskanie minimum 30% punktów, a więc przynajmniej 13,8 pkt z wszystkich zadań arkusza, aby zdać maturę.

Matura podstawowa matematyka – co można zabrać na egzamin?

Zdający mogą posługiwać się wybranymi materiałami i przyborami pomocniczymi.

Na egzamin można zabrać ze sobą:

 • linijkę
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne

Kiedy matura i wyniki?

Termin egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Matematyka co roku przysparza najwięcej problemów wśród przedmiotów obowiązkowych (zdawanych na poziomie podstawowym).

W minionym roku średni wynik wszystkich zdających wyniósł 58%.

Jednak tylko 82% osób przekroczyło próg 30% punktów, zdając tym samym maturę z matematyki.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie