Jakiego artykułu szukasz?

Matura rozszerzona język polski

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z tzw. przedmiotów dodatkowych, zdawany tylko w części pisemnej. Nie ma obowiązku zdawania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – to wybór maturzysty. Wynik egzaminu nie ma również wpływu na fakt zdania matury. Jak wygląda matura rozszerzona z języka polskiego? Co podlega ocenie? Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Matura rozszerzona język polski

Matura – przedmioty obowiązkowe

Maturzyści obowiązkowo podchodzą do egzaminu pisemnego z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym
 • matematyki na poziomie podstawowym
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

oraz ustnego, zdawanego bez wskazywania poziomu z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego.

Zatem język polski na poziomie rozszerzonym znajduje się w grupie przedmiotów dodatkowych. Nie ma obowiązku zdawania go na egzaminie. To wybór najczęściej osób, które planują rekrutować na kierunki, gdzie wynik z tej części matury decyduje o przyjęciu na studia.

Matura rozszerzona język polski

Matura rozszerzona z języka polskiego w formule 2023 została ograniczona do jednego zadania, jakim jest napisanie wypracowania.

Na rozwiązanie wszystkich zadań w tej części egzaminu przewidziano 210 minut.

Zadaniem zdającego jest przygotowanie pisemnej wypowiedzi na wybrany temat, nie krótszej niż 500 wyrazów.

Każdy temat wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej.

Zdający może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

Lektury obowiązkowe

Zdających maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym obowiązuje znajomość lektur i utworów poetyckich przewidzianych dla poziomu podstawowego:

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)
 3. Sofokles, Antygona
 4. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 5. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec
 16. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
 17. Juliusz Słowacki, Kordian
 18. Bolesław Prus, Lalka
 19. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 20. Henryk Sienkiewicz, Potop
 21. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 22. Stanisław Wyspiański, Wesele
 23. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 24. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 25. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 26. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 27. Albert Camus, Dżuma
 28. George Orwell, Rok 1984
 29. Sławomir Mrożek, Tango
 30. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu
 31. Prawo prerii)
 32. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 33. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 34. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 35. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego

oraz dodatkowo:

 1. Homer, Odyseja (fragmenty)
 2. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 3. Platon, Państwo (fragmenty)
 4. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 5. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 6. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 7. William Szekspir, Hamlet
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 9. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 10. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
 11. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 12. Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 13. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 14. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 15. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 16. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 17. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

Utwory poetyckie i inne utwory, których znajomość treści nie będzie sprawdzana na maturze:

 1. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 2. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty)
 3. wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego
 4. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze)

Niektóre zadania mogą bazować na tekstach źródłowych będących utworami poetyckimi, nie wymienionymi w wykazie lektur. Nie będą one sprawdzały znajomości tych utworów, jedynie umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

Z kolei w wypracowaniu zdający może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego, także do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy

 1. William Szekspir, Romeo i Julia
 2. Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 3. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 4. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 5. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 6. Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 8. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 9. Antoni Libera, Madame
 10. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 11. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: Zemsta Aleksandra Fredry

Poziom rozszerzony

 1. Arystofanes, Chmury
 2. Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 3. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 4. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 5. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 6. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Matura rozszerzona język polski - zasady punktacji

Łącznie za egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać 35 pkt.

W ocenie wypracowania punkty przydzielane są w czterech kryteriach głównych:

 1. spełnienie formalnych warunków polecenia (od 0 do 1 pkt)
 2. kompetencje literackie i kulturowe (od 0 do 16 pkt)
 3. kompozycja wypowiedzi, w tym struktura, spójność i styl wypowiedzi (od 0 do 7 pkt)
 4. język wypowiedzi, w tym zakres i poprawność środków językowych, poprawność ortograficzna i poprawność interpunkcyjna (od 0 do 11 pkt)

Wynik matury rozszerzonej z języka polskiego nie decyduje o zdaniu matury lub nie. Uzyskana liczba punktów odnotowywana jest na świadectwie i może mieć wpływ na przebieg rekrutacji na te kierunki studiów, gdzie uwzględniane są wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Kiedy matura i wyniki?

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie