Jakiego artykułu szukasz?

Matura podstawowa język angielski

Język obcy, w tym język angielski, zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych. Wynik uzyskany na egzaminie przesądza o zdaniu matury. Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym w części obowiązkowej matury. Sprawdź, jak wyglądają arkusze maturalne, ile trwa egzamin, ile można zdobyć punktów oraz kiedy odbywa się egzamin i kiery będą znane wyniki.

Matura podstawowa język angielski

Matura podstawowa języka angielski – zakres wiedzy

Wymagania egzaminacyjne matury podstawowej z języka angielskiego odpowiadają poziomowi B1 (oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi) znajomości języka w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego.

W przypadku zdawania egzaminu na poziomie dwujęzycznym - odpowiada poziomowi B2+ oraz C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi.

Egzamin sprawdza:

 • znajomość środków językowych
 • rozumienie wypowiedzi
 • tworzenie wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi

Matura podstawowa język angielski – arkusze

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z kilku części. Są to:

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych
 • wypowiedź pisemna

Trzy pierwsze części obejmują zadania testowe, wypowiedź pisemna polega na napisaniu wypracowania.

Na część związaną z rozumieniem ze słuchu przewidziano 25 minut. Obejmuje ona 15 zadań. Całe nagranie odsłuchiwane jest dwukrotnie, z przerwami na wykonanie zadań.

Mogą pojawić się zadania zamknięte, polegające na:

 • dobieraniu
 • wielokrotnym wyborze
 • wyborze prawda/fałsz

lub zadania otwarte typu:

 • zadania/tekst z lukami
 • odpowiedzi na pytania

Rozumienie tekstów pisanych polega na zapoznaniu się z tekstem o długości ok. 1200-1450 wyrazów i wykonaniu 20 zadań, wśród których mogą być zadania zamknięte, typu:

 • wybór wielokrotny
 • dobieranie

lub otwarte, polegające na:

 • odpowiedzi na pytania
 • uzupełnieniu zdań/tekstu z lukami.

Część sprawdzająca znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) opiera się na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, na podstawie których zdający mają do wykonania 13 zadań, w tym zamknięte wielokrotnego wyboru oraz otwarte, wśród których mogą znaleźć się:

 • zadania z lukami
 • transformacje
 • słowotwórstwo
 • tłumaczenie
 • gramatykalizacja
 • set leksykalny

Wypowiedź pisemna polega na napisaniu tekstu zgodnie z poleceniem, którym może być np. list prywatny, wpis na blogu lub forum internetowym, od długości od 80 do 130 wyrazów.

Egzamin trwa 120 minut.

Łącznie zdobyć można 60 pkt.

Matura podstawowa język angielski – wyniki

Wynik uzyskany w części pisemnej matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie podstawowym decyduje o zdaniu matury. Aby egzamin przebiegł pozytywnie, konieczne jest zdobycie przynajmniej 30% punktów, a więc 18 pkt. To absolutne minimum, aby zdać maturę.

Język obcy, w tym język angielski, to przedmiot uwzględniany podczas rekrutacji na bardzo wiele kierunków studiów. Warto zatem zadbać, aby zdobyć jak najwięcej punktów, zwiększając tym samym swoje szanse w naborze.

Podczas poprzedniej matury język angielski cieszył się największym zainteresowaniem zdających.

94% osób uzyskało wynik ponad 30% (czyli zdało maturę), a średnia z tego przedmiotu to aż 76% punktów.

Kiedy matura i wyniki?

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi