​Prawo w Katowicach


Dla kogo studia na prawie?


Od kandydata oczekuje się nie tylko łatwości przyswajania dużych partii materiału i doskonałej pamięci, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania przepisów, analizowania ich zawiłości i skutecznego ich stosowania. To również kierunek dla osób, które interesują się gospodarką, funkcjonowaniem instytucji publicznych, życiem społecznym, problematyką nadużyć prawnych.


Jak wyglądają studia?


Kształcenie prawnicze trwa 5 lat, odbywa się trybie jednolitych studiów magisterskich. Kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu magistra, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zawodu prawniczego. Umożliwia to dopiero pomyślne ukończenie aplikacji sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej, komorniczej, prokuratorskiej czy notarialnej.

Wybrane przedmioty w programie studiów: wstęp do prawoznawstwa, historia państwa i prawa na tle porównawczym, teoria i filozofia prawa, podstawy socjologii, prawo konstytucyjne, historia doktryn politycznych i prawnych, prawo rzymskie, ustrój samorządu terytorialnego, prawo unii europejskiej, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, negocjacje i mediacje, prawo administracyjne, negocjacje międzynarodowe, ochrona własności intelektualnej, prawo dyplomatyczne i konsularne, podstawy zarządzania, procedura karna, logika, ekonomia, podstawy psychologii, prawo bankowe, prawo karno-skarbowe.


Praca po prawie


Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować. Specjalizując się w określonej dziedzinie, mogą prowadzić własną kancelarię adwokacką, notarialną, radcowską, zatrudnić się w działach prawnych korporacji.


Gdzie w Katowicach można studiować prawo?


Trzy uczelnie w aglomeracji śląskiej proponują ten kierunek. Zapoznajcie się z ofertą uczelni:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z trzech przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2400 zł.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, bloki specjalizacyjne:

  • gospodarczo – finansowy
  • administracyjno – samorządowy
  • prawno – międzynarodowy.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 2900 zł, niestacjonarnych – 4224 zł.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Uczelnia ze względu na inną organizację roku akademickiego umożliwia ukończenie kierunku prawniczego w krótszym czasie.

Semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 1900 zł.

Czy prawo to dobry kierunek? Na to pytanie odpowiada autor bloga.

Przeczytajcie o zawodzie prawnika i drodze do jego zdobycia: