Prawo w Radomiu

Studiów prawniczych nie wybierają przypadkowe osoby. Kandydaci, którzy odniosą sukces podczas rekrutacji muszą się przygotować na 5 lat ciężkiej pracy: dużo nauki pamięciowej, konieczność przyswojenia wiedzy historycznej wymagają umiejętności logicznego myślenia, cierpliwości, wytrwałości. Przyszli prawnicy to osoby otwarte na nieustające dokształcanie się, aby być na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami.


Jak wyglądają studia na kierunku Prawo?


Studia na prawie trwają 5 lat. Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują dyplom magistra i mogą starać się o przyjęcie na wybraną aplikację, np.:

 • sędziowską
 • prokuratorską
 • adwokacką
 • komorniczą
 • radcowską
 • notarialną.

Wybrane przedmioty, jakie znajdą się w programie studiów: prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo i postępowanie administracyjne, prawo handlowe, prawo podatkowe.


Perspektywy pracy po prawie


Absolwenci prawa są zatrudniani w sądach, prokuratorze, policji. Pełnią funkcje w instytucjach i organach, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza i umiejętność stosowania przepisów prawa. Mogą świadczyć usługi doradcze w zakresie prawa, pracować w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych.

Osoby, które ukończyły odpowiednie aplikacje, są uprawnione do wykonywania konkretnych zawodów prawniczych.


Gdzie w Radomiu studia prawnicze?


Poznajcie ofertę radomskich uczelni, zasady rekrutacji oraz koszty związane ze studiowaniem.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kierunek realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Studenci mają do wyboru następujące moduły kształcenia:

 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo pracy
 • prawna regulacja gospodarki
 • prawo międzynarodowe.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz historii lub wos.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

5-letnie studia prawnicze to nowość w ofercie Uczelni. Jest możliwość rozpoczęcia kształcenia w trycie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Semestr studiów kosztuje 2000 zł lub 2200 zł w zależności od wybranego trybu.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Semestr studiów kosztuje 2150 zł.

Jak już wspomnieliśmy, na studiach prawniczych łatwo nie jest. Każdy sam musi wypracować sobie swój system nauki, systematycznego przyswajania wiedzy. Autor bloga na podstawie własnego doświadczenia przedstawia plusy i minusy różnych metod zdobywania wiedzy prawniczej. Wszystkie przetestował i wykorzystał w trakcie studiów prawniczych i aplikacji: