Prawo w Rzeszowie

Prawo realizowane jest w formie jednolitych, 5-letnich studiów. Uczelnie oferują tryb stacjonarny i niestacjonarny. Przykładowe przedmioty w programie nauczania to: logika dla prawników, powszechna historia prawa, nauka o państwie i polityce, łacińska terminologia prawnicza, etyka, prawo konstytucyjne, karne, administracyjne, cywilne, Unii Europejskiej, podstawy retoryki, teoria i filozofia prawa. Dużą grupę stanowią przedmioty fakultatywne. Studentów obowiązują praktyki zawodowe.


Dla kogo studia prawnicze?


Studiów prawniczych nie wybierają przypadkowe osoby. Decyzja o wyborze tego kierunku musi być przemyślana, podjęta odpowiednio wcześnie, aby wypracować jak najlepsze wyniki z przedmiotów rekrutacyjnych na egzaminie maturalnym. Nie wszyscy uzyskają wymarzony indeks.

A na studiach też łatwo nie będzie. Od kandydata oczekuje się nie tylko łatwości przyswajania dużych partii materiału i doskonałej pamięci, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania i analizowania przepisów oraz ich właściwego stosowania. Długie i ciężkie studia wymagają od kandydatów pracowitości, wytrwałości, samodyscypliny. Idealny kandydat powinien być osobą pewną siebie, zdecydowaną, konsekwentną.

Prawnicy to najczęściej doskonali mówcy, potrafiący precyzyjnie formułować myśli, prezentować swoje racje .


Perspektywy pracy po studiach prawniczych


Ukończenie konkretnej aplikacji silnie determinuje przyszłe życie zawodowe. Absolwenci pracują najczęściej jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcowie prawni, komornicy – zgodnie z wybraną wcześniej aplikacją. Oczywiście to nie jedyna ścieżka, jaką mogą podążać prawnicy.

Uzyskanie dyplomu (bez aplikacji) pozwala na podjęcie pracy w szeroko pojętych organach sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną tych podmiotów. Prawnicy zatrudniani są w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych – wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści, potrafiący interpretować zmieniające się przepisy i właściwie je stosować. Są negocjatorami, mediatorami, zajmują się doradztwem podatkowym.


Gdzie studiować prawo w Rzeszowie?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Są to:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3400 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4500 zł, niestacjonarnych – 3600 zł.

Autor bloga prawniczego zwraca uwagę na pewne szczegóły związane ze zdobyciem wykształcenia prawniczego, a potem pracą w zawodzie.


Przeczytajcie więcej na ten temat:

http://morganfamilylaw.com/prawo-pozostale/studia-prawnicze-czy-to-dobry-kierunek/.