​Psychologia w Warszawie

Studia na psychologii przygotowują do pracy tam, gdzie pojawia się zapotrzebowanie na pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspieraniu ludzi i ujawnianiu ich potencjału.


Gdzie studiować psychologię w Warszawie?

Warszawa to najprężniejszy ośrodek w zakresie kształcenia psychologicznego. Psychologię oferują uczelnie publiczne i niepubliczne.

studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, specjalizacje:

 • neuropsychologia kliniczna
 • psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • psychoterapia
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • psychologia sądowa
 • psychologia organizacji i pracy
 • psychologia ekonomiczna
 • psychologia wychowawcza stosowana
 • wspieranie rozwoju osobowości
 • psychometria stosowana.

Rekrutacja na podstawie wyniku na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Koszt studiów niestacjonarnych wynosi 7800 zł za rok.

jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, specjalności:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • stosowana psychologia społeczna

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 6600 zł.

studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie, ścieżki/specjalności:

 • biznes
 • mózg-umysł-technologia
 • relacje międzyludzkie
 • zdrowie i rozwój
 • neurokognitywistyka
 • projektowanie interakcji człowiek-technologia
 • psychologia kliniczna i zdrowia
 • psychologia biznesu
 • psychologia zmiany: kryzys-konflikt-współpraca.

Roczny koszt nauki to 9200 zł.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • studia jednolite magisterskie 5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności od 3 roku:

  • psychologia kliniczna i osobowości
  • psychologia ogólna i psychodiagnostyka
  • psychologia pracy i stresu
  • psychologia rozwojowa i wychowawcza
  • psychologia sądowa i penitencjarna
  • psychologia zdrowia i niepełnosprawności

  Kandydaci na psychologię na UKSW w Warszawie będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru biologii, filozofii, matematyki, fizyki, historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii.

  Roczny koszt studiów niestacjonarnych to 6250 zł.

  studia jednolite magisterskie 5-letnie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalności:

  • psychologia ogólna
  • psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
  • psychologia sądowa
  • społeczna psychologia międzykulturowa
  • psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
  • psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
  • psychologia mediów
  • psychologia transportu.

  Roczna opłata za studia stacjonarne to 4000 zł, studia niestacjonarne kosztują 3600 zł.

  studia jednolite magisterskie w specjalnościach:

  • marketing społeczny i komunikacja o zdrowiu
  • neuropsychologia kliniczna
  • psychologia aktywności fizycznej i sportu
  • psychologia biznesu i przywództwa
  • psychologia dzieci i młodzieży
  • psychologia kliniczna i psychoterapia
  • psychologia mediów
  • psychologia sądowo-penitencjarna
  • psychologia trenerska
  • psychologia i terapia seksualna.

  Rok studiów stacjonarnych to koszt 4800 zł, niestacjonarnych – 4700 zł.

  studia jednolite magisterskie, specjalności:

  • psychologia zdrowia i kliniczna
  • psychologia doradztwa zawodowego
  • psychologia biznesu
  • psychogeriatria.

  Roczny koszt nauki na studiach stacjonarnych to 7700 zł, niestacjonarnych – 6700 zł.