Rynek pracy w Kielcach


Zacznij jak najwcześniej

Jak wielkie znaczenie ma obecnie doświadczenie zawodowe mógł się przekonać każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w procesie rekrutacji na określone stanowisko. Dlatego bardzo istotne jest jak najszybsze podejmowanie aktywności, która będzie w przyszłości podnosić wartość naszego cv.

Studenci wykonują najrozmaitsze prace. Głównym motywem jest podreperowanie budżetu, zarobienie pieniędzy na wakacje, bieżące przyjemności i rozrywki czy inne wydatki lub inwestycje. Taka aktywność jest bezcenna, nawet jeśli nie ma zupełnie związku z przyszłym zawodem. Uczy odpowiedzialności, konsekwencji, pozwala zmierzyć się z różnymi sytuacjami, kształtuje relacje międzyludzkie. To czas, żeby sprawdzić się, jaki rodzaj pracy nam odpowiada, w czym czujemy się lepiej.


Nic na siłę

Dobrze aby studia, a potem praca zawodowa, były zbieżne z zainteresowaniami. Chociaż na etapie szkoły średniej często trudno jednoznacznie stwierdzić, z jaką dziedziną chcemy związać przyszłe życie zawodowe. Dobrze więc skorzystać z porady profesjonalistów – pracowników poradni pedagogicznej czy doradztwa zawodowego. Stosując odpowiednie narzędzia są w stanie określić nasze słabe i mocne strony, wskazać, gdzie leży potencjał, ukierunkować odnośnie ścieżki kształcenia.


Uczelniane wsparcie na rynku pracy

Bardzo pomocnymi instytucjami, funkcjonującymi na większości uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych, są biura karier. Współpracują z lokalnymi przedsiębiorstwami, umożliwiając studentom uczestnictwo w programach stażowych, skorzystanie z usług i aktywności, które zwiększają szansę na satysfakcjonujące życie zawodowe. Biura karier organizują targi pracy, szkolenia w zakresie uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, warsztaty planowania ścieżki kariery, powadzą doradztwo zawodowe, monitorują kariery absolwentów rodzimych uczelni, pośredniczą w organizowaniu praktyk, gromadzą aktualne informacje z rynku pracy o zapotrzebowaniu na specjalistów z określonych dziedzin.

Jak kieleckie szkoły wyższe wspierają swoich studentów w zakresie wejścia na rynek pracy? Poniższe linki przekierowują do stron uczelnianych biur karier:

Politechnika Świętokrzyska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Wszechnica Świętokrzyska

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Lipińskiego.

Gdzie szukać pracy?

Internet to oczywiście nieograniczona skarbnica informacji na każdy temat. Znane portale pracy publikują na bieżąco oferty. Wiele z nich skierowanych jest bezpośrednio do studentów ostatnich lat studiów. Zatrudnienie studenta po prostu bardziej się opłaca, pracodawca nie ponosi kosztów, jakie pociąga za sobą umowa o pracę - popularne na tym etapie współpracy są umowy zlecenie.

Wakacyjne staże czy obowiązkowe praktyki realizowane w ramach studiów to także świetna forma nawiązania współpracy. Wielokrotnie zdarza się, że kilkutygodniowy staż przeradza się w długą współpracę na atrakcyjnych warunkach.

Pracownicy najbardziej poszukiwani

Nie będzie zaskoczeniem, że absolwenci kierunków informatycznych, związanych z technologiami komunikacyjnym mogą być spokojni o przyszłość zawodową. Branża IT ma się dobrze, specjaliści z tej dziedziny są pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Ich zarobki, nawet na początku kariery, są zazwyczaj satysfakcjonujące.

Ile można zarobić w Kielcach

Według portalu wynagrodzenia.pl przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wynosiło w Kielcach 4100 zł brutto. Wynagrodzenia w dużym stopniu zależą od zajmowanego stanowiska – kierownicy mogli zarobić 7000 zł brutto, dyrektorzy – 16500 zł brutto. Ale już średnie zarobki specjalisty z branży IT osiągały pułap 7000 zł brutto. Na szczycie listy znajdują się też inżynierowie z branży motoryzacyjnej czy specjaliści w zakresie kontrolingu – ich zarobki wynosiły 6500 zł brutto.

Tyle mówią statystyki, prognozy, teoria. Nie można zapomnieć, że o sukcesie zawodowym nie decyduje sam dyplom, ukończenie konkretnego kierunku czy odpowiedniej uczelni. Tak naprawdę najwięcej zależy od nas samych – od naszej elastyczności, umiejętności pracy zespołowej, dobrej komunikacji, chęci uczenia się, otwartości na zmiany.

Liczymy, że po studiach znajdziecie dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę, zgodną z Waszymi kompetencjami.