​Zarządzanie w Białymstoku

Na studiach z zarządzania poznasz zasady funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa oraz mechanizmy wykorzystywane w rzeczywistości biznesowej.


Perspektywy zawodowe po ukończeniu zarządzania


Absolwenci kierunku są zatrudniani na stanowiskach specjalistów lub menedżerów we wszystkich działach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych. Są przygotowani do świadczenia usług konsultingowych, doradczych, z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Gdzie w Białymstoku można studiować zarządzanie?


Trzy uczelnie kształcą na tym kierunku. Studia są dwustopniowe. Wszystkie poniżej wymienione szkoły wyższe oferują studia licencjackie i magisterskie. Zobaczcie jak bogata jest oferta specjalności, które można wybrać:

Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii i Zarządzania, specjalności na magisterskich studiach II stopnia:

 • zarządzanie produktem i sprzedażą
 • informatyka gospodarcza i logistyka
 • zarządzanie usługami turystycznymi
 • rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich
 • management of innovation and business development
 • менеджмент в трансграничной торговле – studia w języku rosyjskim.

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu dodatkowego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 3300 zł.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, tylko studia stacjonarne, specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie w agrobiznesie.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wos.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, specjalności:

 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • kadry i płace
 • zarządzanie logistyką
 • reklama i social media
 • management for development
 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • administracja i samorząd terytorialny
 • zarządzanie gospodarką przestrzenną
 • turystyka i hotelarstwo
 • psychologia i zarządzania
 • dowodzenie i zarządzanie grupami dyspozycyjnymi.

Rok studiów kosztuje 4175 zł.

Co to znaczy dobry menedżer? Jakie powinien mieć kompetencje, na co zwrócić uwagę w procesie doskonalenia?

Przeczytajcie: https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/.