​Zarządzanie w Białymstoku

Na studiach z zarządzania poznasz zasady funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa oraz mechanizmy wykorzystywane w rzeczywistości biznesowej.

Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu zarządzania?

Absolwenci kierunku są zatrudniani na stanowiskach specjalistów lub menedżerów we wszystkich działach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych. Są przygotowani do świadczenia usług konsultingowych, doradczych, z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie w Białymstoku można studiować zarządzanie?

Trzy uczelnie kształcą na tym kierunku. Studia są dwustopniowe. Wszystkie poniżej wymienione szkoły wyższe oferują studia licencjackie i magisterskie. Zobaczcie jak bogata jest oferta specjalności, które można wybrać:

Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii i Zarządzania, specjalności na magisterskich studiach II stopnia:

 • zarządzanie produktem i sprzedażą
 • informatyka gospodarcza i logistyka
 • zarządzanie usługami turystycznymi
 • rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich
 • management of innovation and business development
 • менеджмент в трансграничной торговле – studia w języku rosyjskim.

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu dodatkowego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 3300 zł.

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, tylko studia stacjonarne, specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie w agrobiznesie.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wos.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, specjalności:

 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • kadry i płace
 • zarządzanie logistyką
 • reklama i social media
 • management for development
 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • administracja i samorząd terytorialny
 • zarządzanie gospodarką przestrzenną
 • turystyka i hotelarstwo
 • psychologia i zarządzania
 • dowodzenie i zarządzanie grupami dyspozycyjnymi.

Rok studiów kosztuje 4175 zł.

Co to znaczy dobry menedżer? Jakie powinien mieć kompetencje, na co zwrócić uwagę w procesie doskonalenia?

Przeczytajcie: https://pieczynska.com.pl/zarzadzanie-2/dobry-menedzer/.