Zarządzanie w Opolu

Studia na kierunku Zarządzanie wyposażą Cię w narzędzia pracy przyszłego menedżera, poznasz koncepcje zarządzania, strategie gospodarowania, zdobędziesz wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i o zarządzaniu.


Dla kogo studia na zarządzaniu?


Studia przewidziane są dla ludzi aktywnych, dynamicznych, zaangażowanych w proces własnego rozwoju zawodowego. Istotną cechą przyszłych menedżerów jest umiejętność pracy zespołowej, zarządzania czasem, łatwość komunikowania się, predyspozycje interpersonalne. Od kandydatów oczekuje się umiejętności analitycznych, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji.


Perspektywy pracy po zarządzaniu


Absolwenci kierunku zatrudniani są jako specjaliści i menedżerowie w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach, jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Zostają właścicielami własnych przedsiębiorstw, pracownikami instytucji naukowo-badawczych, kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.


Gdzie w Opolu studiować zarządzanie?


Kilka uczelni oferuje ten kierunek studiów. Poznajcie proponowane specjalności, zasady rekrutacji, a także koszty związane z kształceniem.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, specjalności:

 • menedżer marketingu i sprzedaży
 • psychologia i komunikacja w biznesie
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • international business.

Rok studiów kosztuje 3300 zł z wyjątkiem specjalności international business – 3900 zł.

Uczelnia na kierunku zarządzanie prowadzi również magisterskie studia II stopnia.

Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia licencjackie trwają 3 lata, semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1600 zł. Można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Do wyboru są wówczas następujące specjalności:

 • marketing menedżerski
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie kapitałem ludzkim.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

W ofercie studiów licencjackich znajdują się następujące specjalności:

 • bankowość
 • menedżer sportu i turystyki
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
 • zarządzanie logistyczno-marketingowe
 • zarządzanie personelem i psychologia w biznesie
 • zarządzanie transportem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w agrobiznesie
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • zarządzanie w obrocie towarowym i usługach
 • zarządzanie mediami społecznościowymi
 • e-biznes.

Uczelnia prowadzi również studia magisterskie II stopnia na kierunku zarządzanie.

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród geografia, historia, wos.

Studia licencjackie trwają 3 lata, po nich można wybrać magisterskie studia II stopnia. Proponowane są następujące moduły:

 • logistyka w biznesie
 • zarządzanie w sektorze publicznym.

Chcecie dowiedzieć się więcej, co powinno cechować dobrego menedżera? Opowiada o tym doradca biznesowy: