Sekretarz sądowy

Sekretarz sądowy wykonuje w sądzie czynności administracyjne związane z biegiem sprawy sądowej.

Jakie obowiązki spoczywają na sekretarzu sądowym?

 • prowadzenie repertoriów (ksiąg) sądowych przez dokonywanie w nich wpisów obrazujących bieg sprawy, jak: data i osnowa pisma wszczynającego postępowanie sądowe, treść zarządzeń sędziowskich, daty i treść zapadłych orzeczeń, wniesienie rewizji lub zażalenia, przedstawienie akt sądowi wyższej instancji wraz ze środkiem odwoławczym, dane dotyczące wykonania orzeczenia sądowego;
 • dbanie o porządek w aktach (niezwłoczne wkładanie wnoszonych pism do właściwych akt, zszywanie i numerowanie akt);
 • szybkie ekspediowanie akt sądowych, zwłaszcza w przypadku wniesienia środka odwoławczego do zapadłego w sprawie orzeczenia;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • realizowanie zarządzeń sędziowskich dotyczących rozprawy;
 • wypisywanie wezwań i zawiadomień o rozprawie, przygotowywanie i ekspediowanie dokumentów koniecznych do doprowadzenia na rozprawę oskarżonego tymczasowo aresztowanego, sporządzanie i ekspediowanie odezw (żądań informacji), sporządzanie wokandy, kompletowanie akt na posiedzenie sądu, przedstawianie akt sędziemu w przypadku wpłynięcia pisma do akt itp.;
 • kontrolowanie przygotowania sali na posiedzenie sądu;
 • kontrolowanie akt ""na kalendarzu"" ( tj. oczekujących na wpłynięcie pisma);
 • prowadzenie terminarzy (sporządzenia uzasadnienia orzeczeń, wysyłki akt na zewnątrz) oraz księgi należności sądowych, spraw związanych z obrotem zagranicznym itp.;
 • sporządzanie i wydawanie odpisów orzeczeń i innych dokumentów sądowych;
 • pobieranie i kasowanie znaczków opłaty sądowej za określone czynności sądowe i kancelaryjne.

Ile zarabia sekretarz sądowy?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 700 PLN brutto. Co drugi sekretarz sądowy otrzymuje pensję od 2 292 PLN do 3 126 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych sekretarzy sądowych zarabia poniżej 2 292 PLN brutto.

Komentarze (2)

 • Pati

  Do Tomasz Ja za 3000 brutto tez z chęcią bym poszła na 8 h dziennie za biurko. Ale guzik w tym prawdy. Brutto to mam 2280 zł a 8 h dziennie to też ciężko. Trzeba za free po godzinach siedzieć bo tyle obowiązków. Po stokroć nie polecam pracy w sądzie ...
  5/16/19
 • tomasz

  3000 zl brutto wiecej bym im nie dal, to dobre zarobki i nie jeden polak by chcial tak zarabiac Ja tam z mila checia za te pieniadze pojde do pracy na 8h.
  12/11/18