Ile razy rozpoczynałeś dietę i wracałeś do dawnych przyzwyczajeń? Chciałbyś jeść smacznie, ale przede wszystkim zdrowo? Boisz się, że wyeliminowanie wybranych produktów pobawi organizm ważnych składników? We wszystkich tych niepowodzeniach i niepokojach radą służy profesjonalny dietetyk.

Dietetyka staje się obecnie ważną gałęzią medycyny. Rośnie świadomość społeczeństwa w kwestii odżywiania, ale też niezwykle istotna jest odpowiednia dieta w procesie leczenia konkretnych schorzeń czy łagodzenia skutków chorób poprzez dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych.

Do zadań dietetyka należy planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, prowadzenie leczenia wspomaganego dietą, ocena wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób. Dietetyk zajmuje się zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym i prowadzeniem edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, a także kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw.

Absolwenci dietetyki są specjalistami przygotowanymi do prowadzenia własnej działalności w zakresie poradnictwa dietetycznego, a także podjęcia pracy w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi. Mogą pracować w specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Gdzie można studiować dietetykę w Bydgoszczy?

Studia na dietetyce prowadzone są w następujących uczelniach:

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka. Wyżej punktowane są wyniki z poziomu rozszerzonego.

Jak wyglądają studia na dietetyce w CM UMK?

Studia I stopnia trwają 3 lata, absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie w macierzystej uczelni na studiach magisterskich II stopnia. Dietetyka realizowana jest w Collegium Medicum w trybie stacjonarnym – przewidzianych jest 90 miejsc oraz niestacjonarnym (na kandydatów czeka 60 indeksów).

W programie nauczania znajdą się m.in. takie przedmioty jak: podstawy anatomii, histologii, embriologii, biologia i parazytologia, biofizyka, chemia żywności, ochrona środowiska a jakość żywności, podstawy epidemiologii, genetyka, żywienie człowieka, żywienie kliniczne, podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością, psychologia ogólna i społeczna, dietetyka pediatryczna, choroby wewnętrzne, promocja zdrowia, technologia żywności i potraw, towaroznawstwo.

Niestacjonarne studia I stopnia kosztują 5000 zł, II stopnia – 6300 zł.

Wyższa Szkoła Gospodarki, studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne. Roczne czesne wynosi 4700 zł.

Bydgoska Szkoła Wyższa, studia licencjackie i magisterskie II stopnia, specjalności:

  • dietetyka i terapia dietą
  • dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
  • leczenie żywieniowe w chorobach onkologicznych
  • żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych
  • dietetyka w chorobach geriatrycznych.

Roczne czesne na studiach licencjackich wynosi 4400 zł.

Studia na dietetyce obejmują wiele zajęć praktycznych. Kilka ciekawostek o tym, jak wyglądają studia opowiada Agata na blogu Dietetyczne Fanaberie.

https://dietetycznie-w-kuchni.blogspot.com/2012/12/o-dietetyce-kilka-sow.html