Psychologia w Radomiu

W programie nauczania znajdą się zagadnienia dotyczące diagnozy psychologicznej, biologicznych podstaw zachowania, emocji i motywacji, osobowości, procesów poznawczych, psychologii rozwoju człowieka, psychometrii, pomocy psychologicznej, psychologii społecznej czy psychologii różnic indywidualnych.

Studenci odbywają również obowiązkowe praktyki zawodowe.


Psychologia w Radomiu - które uczelnie?


Poznajcie ofertę, specjalności, zasady rekrutacji oraz koszty studiów:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Na licencjackich studiach I stopnia kandydaci mają do wyboru następujące specjalności:

  • psychologia w biznesie
  • psychologia rozwoju osobowości i jakości życia
  • psychologia kliniczna
  • psychologia sądowa i penitencjarna.

Uczelnia oferuje kontynuację kształcenia na psychologicznych magisterskich studiach II stopnia w specjalnościach:

  • psychologia kliniczno-sądowa
  • psychologia wychowawcza.

Semestr studiów licencjackich kosztuje 1900 zł.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Jednolite, 5-letnie studia prowadzone są w następujących specjalnościach:

  • psychologia sądowa
  • psychologia dzieci i młodzieży
  • psychologia kliniczna
  • psychologia zdrowia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Semestr studiów kosztuje 2000 zł.


Perspektywy pracy po psychologii


Różnorodność oferowanych specjalności sprawia, że absolwenci radomskich uczelni są specjalistami w wielu dziedzinach i obszarach życia, gdzie zastosowanie ma wiedza psychologiczna. Są zatrudniani w ośrodkach psychoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych, wychowawczych, poradniach i klinikach psychiatrycznych, medycyny somatycznej, poradniach młodzieżowych, rodzinnych, małżeńskich, domach dziecka, ośrodkach leczenia uzależnień, placówkach poprawczych, szkołach, przedszkolach, firmach szkoleniowych, instytucjach związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, a także agencjach reklamowych czy firmach PR.

Studia psychologiczne utrzymują się w czołówce popularności. Wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Młodzi ludzie chcą zgłębiać wiedzę o człowieku, jego słabościach, możliwościach, poznawać czynniki wpływające na nasze motywacje, decyzje. Bardzo ważna w pracy psychologa jest więc odpowiedzialność. Poznając mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat kierunku psychologia, zachęcamy do lektury fragmentu bloga:

https://pieknadziewczyna.pl/kierunki-studiow-psychologia/.

Przeczytacie o najciekawszych przedmiotach, możliwościach pracy podczas studiów, zaletach tego kierunku.