Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Masz zmysł artystyczny, jednocześnie zdolności projektowe, techniczne?

Wykorzystaj swój talent. Zdobądź wykształcenie, które pozwoli Ci tworzyć własne projekty, aranżować przestrzeń, krajobraz, wnętrza.

Kierunki architektoniczne łączą elementy z wielu dziedzin, jak przykładowo budownictwo, historia sztuki, ergonomia, materiały i technologie czy wiedza przyrodnicza, znajomość roślin.


Co zdawać na maturze na kierunki architektoniczne?


Wyniki z konkretnych przedmiotów uwzględniane są przede wszystkim podczas rekrutacji na uczelnie publiczne.

Przykładowo wybierając Politechnikę Wrocławską, należy zdać - najlepiej na poziomie rozszerzonym - matematykę, fizykę, język obcy i język polski. Dodatkowo kandydatów obowiązuje egzamin z rysunku.

O przyjęciu na ASP decyduje wynik praktycznego egzaminu z rysunku i malarstwa, zadania specjalistycznego, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena portfolio.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.


Perspektywy pracy po studiach architektonicznych


Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom podjąć samodzielną działalność projektową w interesującym ich obszarze.

Mogą być także zatrudniani przykładowo w:

  • biurach projektowych
  • pracowniach architektonicznych
  • firmach budowlano-architektonicznych
  • firmach realizujących projekty wystawiennicze, scenograficzne
  • agencjach designerskich.


Jakie kierunki architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?


Poznajcie ofertę kształcenia w tej dziedzinie:

Architektura, specjalności na studiach II stopnia:

architektura i ochrona zabytków

architektura i urbanistyka

projektowanie przestrzeni miejskiej

Architektura krajobrazu, specjalności:

kształtowanie i ochrona krajobrazu

architektura zieleni we wnętrzach

Architektura wnętrz


Które uczelnie realizują studia architektoniczne?


We Wrocławiu i woj. dolnośląskim od wyboru macie:

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu


Czy dostanę się na wybrane studia? Czy wystarczy punktów? Czy zdam egzamin?

To pytania, które nie dają spokoju kandydatom na każdy chyba kierunek.


O szczegółach rekrutacji na architekturę na Politechnice Wrocławskiej oraz samych studiach opowiada Marysia: