​Studia w Częstochowie

Jakie kierunki można studiować w Częstochowie?

Przyjrzeliśmy się wybranym kierunkom i sprawdziliśmy, w których szkołach wyższych można je studiować oraz jakie specjalności wybrać.

Informatyka

Politechnika Częstochowska, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka (fizyka z astronomią), chemia, informatyka.

Wydział Elektryczny, specjalności:

 • informatyka techniczna
 • technologie internetowe i techniki multimedialne
 • bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, specjalności:

 • sieci komputerowe
 • inżynieria oprogramowania
 • programowanie aplikacji internetowych.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,specjalności:

 • grafika komputerowa
 • inżynieria oprogramowania
 • technologie internetowe.

Zarządzanie

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie kadrami.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Filologia angielska /germańska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Wydział Filologiczno-Historyczny, specjalności:

 • nauczycielska
 • tłumaczenia i języki specjalistyczne
 • tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego/niemieckiego/rosyjskiego/francuskiego.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka angielskiego.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, kierunek: angielski język biznesu, tylko studia stacjonarne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna, specjalności:

 • język angielski w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • nauczyciel języka angielskiego
 • tłumaczenia.

Pedagogika

Wyższa Szkoła Lingwistyczna, specjalności:

 • praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa.

Prawo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Wydział Filologiczno-Historyczny

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, WOS, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

Akademia Polonijna – uczelnia oferuje ścieżki kształcenia: prawo w biznesie, prawo gospodarcze, prawo medyczne.

Logistyka

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, specjalności:

studia licencjackie:

 • systemy logistyczne
 • zarządzanie transportem,

studia inżynierskie:

 • zarządzanie i inżynieria transportu
 • inżynieria systemów logistycznych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Fizjoterapia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Wydział Pedagogiczny

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Wydział Filologiczno-Historyczny, kierunek dziennikarstwo i kultura mediów, specjalności:

 • dziennikarstwo internetowe
 • media regionalne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz dowolnego przedmiotu.

Akademia Polonijna w Częstochowie – uczelnia oferuje ścieżkę kształcenia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dietetyka

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, specjalności:

 • poradnictwo żywieniowe
 • dietetyka w gastronomii.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, informatyka.

Ekonomia

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, specjalności:

 • przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa
 • ekonomia małego i średniego przedsiębiorstwa.

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Zarządzania

Akademia Polonijna

Jakie inne kierunki można studiować w Częstochowie?

Politechnika Częstochowska oferuje wiele innych kierunków i specjalności technicznych, przykładowo: budownictwo, energetyka, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, odlewnictwo, technologie szkła i ceramiki, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Inne kierunki wybrane z oferty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza: językoznawstwo, kosmetologia, rachunkowość i podatki, turystyka i rekreacja, administracja, biotechnologia, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, inżynieria multimediów, chemia, historia, fizyka.

Szczegóły na temat kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów w Częstochowie zamieszczone są na stronach konkretnych uczelni.

Więcej informacji na temat studiów na Śląsku znajdziecie tutaj.