Dietetyka w Opolu

Świadomość społeczeństwa się zmienia, chcemy zdrowo się odżywiać, dbamy o zdrowie, figurę, zwracamy uwagę na skład i jakość kupowanych produktów. Jednak bez profesjonalnej pomocy nie jest łatwo odpowiednio zbilansować dietę, umiejętnie zastąpić pewne składniki innymi. Dlatego korzystamy z porad dietetyków.

Kto wybiera studia na dietetyce?

To studia dla osób, które lubią biologię, chemię i tą wiedzę potrafią wykorzystać w kuchni. Duża kreatywność, polot kulinarny, wyobraźnia kucharska bardzo się przydadzą, aby w przyszłej pracy służyć konkretną poradą i pomagać komponować ciekawe, smaczne, a nawet oryginalne posiłki dietetyczne.

Ważne u przyszłego dietetyka są kompetencje interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudzania zaufania, ale też wrażliwość i takt wobec problemów, z jakimi przychodzą pacjenci.

Jak wyglądają studia na kierunku Dietetyka?

Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: bioetyka, anatomia człowieka, biochemia ogólna żywności, fizjologia człowieka, parazytologia, genetyka, psychologia, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, analiza stanu odżywiania, podstawy żywienia człowieka, żywienie kliniczne, choroby dietozależne i cywilizacyjne, biotechnologia żywności, edukacja żywieniowa, prozdrowotne formy aktywności fizycznej.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w szpitalu, z zakresu żywienia dzieci w żłobku i przedszkolu, w poradni dietetycznej lub chorób metabolicznych, w szpitalu dla dorosłych, placówce opieki społecznej oraz z zakresu technologii potraw.

Perspektywy pracy po dietetyce

Absolwenci kierunku pracują w poradniach żywieniowych, diabetologicznych, metabolicznych. Zajmują się planowaniem żywienia osób cierpiących na konkretne schorzenia, będących w trakcie wycieńczającego leczenia, przyjmujących określone leki.

Komponują diety osób zdrowych zależnie od wieku, trybu życia, rodzaju uprawianego sportu. Prowadzą działalność profilaktyczną w zakresie propagowania zdrowych nawyków żywienia wśród dzieci.

Potencjalne miejsca pracy specjalistów z zakresu dietetyki to zakłady żywienia zbiorowego, stołówki, restauracje, firmy cateringowe, instytucje kontroli jakości żywności. Gabinety odnowy biologicznej, ośrodki spa. Placówki sportowe, kluby fitness, siłownie.

Gdzie w Opolu można studiować dietetykę?

Uczelnią, która oferuje ten kierunek jest Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Kierunek realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Licencjackie studia trwają 3 lata. Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 3100 zł.

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów maturalnych.

Kilka ciekawostek na temat praktycznej strony studiów opowiada Agata na blogu Dietetyczne Fanaberie: