Jakiego artykułu szukasz?

Matura podstawowa język niemiecki

Język niemiecki to jeden z języków obcych, który może być zdawany jako przedmiot obowiązkowy. Maturzyści podchodzą wówczas do części pisemnej, zdawanej na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego. Zobacz, jak wygląda arkusz, jakich zadań należy się spodziewać, ile trwa egzamin i ile trzeba zdobyć punktów, żeby zdać maturę.

Matura podstawowa język niemiecki

Z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego zwolnieni są laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego i automatycznie otrzymują 100% pkt.

Podczas poprzedniej matury ten język wybrało blisko 8000 zdających.

Wymagania na maturze z języka niemieckiego

Wymagania egzaminacyjne dotyczące języka niemieckiego na poziomie podstawowym odpowiadają poziomowi B1 oraz B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi w skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Ogólne wymagania egzaminacyjne obejmują:

 • znajomość środków językowych
 • rozumienie wypowiedzi
 • tworzenie wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi

Matura podstawowa język niemiecki – opis arkusza

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego matury z języka niemieckiego składa się z kilku części:

 1. rozumienie ze słuchu
 2. rozumienie tekstów pisanych
 3. znajomość środków językowych
 4. wypowiedź pisemna

Część pierwsza - rozumienie ze słuchu – trwa ok. 25 minut i obejmuje zadania zamknięte, w tym zadania:

 • na dobieranie
 • wielokrotnego wyboru
 • typu prawda/fałsz

oraz zadania otwarte, polegające na:

 • odpowiedzi na pytanie
 • uzupełnieniu zdań lub tekstu z lukami.

W tej części przewidziano 15 zadań, za które można uzyskać 15 pkt.

Część dotycząca rozumienia tekstów pisanych polega na zapoznaniu się z tekstem o długości 1200-1450 wyrazów i wykonaniu w sumie 20 zadań, w tym zamkniętych (na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru) oraz otwartych (polegających na odpowiedzi na pytanie lub uzupełnieniu tekstu lub zdań z lukami).

W tej części uzyskać można 20 pkt.

Znajomość środków językowych sprawdzania jest poprzez zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, oparte na zdaniach lub zadania otwarte, oparte na tekście lub zdaniach, wśród których mogą się znaleźć:

 • zadania z lukami
 • transformacje
 • słowotwórstwo
 • tłumaczenie
 • gramatykalizacja
 • set leksykalny

Za 13 powyższych zadań można uzyskać 13 pkt.

Wypowiedź pisemna polega na przygotowaniu tekstu o długości 80-130 wyrazów na podany temat. Będzie to tekst użytkowy, np. wpis na blogu, e-mail, w którym ma być zawarty opis, relacja, uzupełnienie opinii, przedstawienie zalet i wad różnych rozwiązań – zgodnie ze wskazanym poleceniem.

Za wypowiedź pisemną można uzyskać 12 pkt.

Matura podstawowa z języka niemieckiego trwa 120 minut.

Matura podstawowa język niemiecki – wyniki

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Wynik tej części egzaminu wpływa na fakt zdania matury. Warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie 30 % punktów, czyli minimum 18 pkt.

Średni uzyskany na maturze podstawowej z języka niemieckiego w zeszłym roku wynik wynosił 57%.

86% maturzystów przekroczyło wymagany próg zdawalności, czyli zdało maturę z języka niemieckiego.

Matura podstawowa język niemieckie - terminy

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura ustna język angielski
Matura ustna język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej