Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe

Jak pracować z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi i młodzieżą? Czy są metody nauczania, które umożliwią im edukację na tym samym poziomie, jaką otrzymują ich zdrowi rówieśnicy? Odpowiedzi na te pytania leżą w gestii oligofrenopedagogów, czyli nauczycieli zajmujących się pomaganiem w przekrojowym rozwoju osobom z obniżoną sprawnością intelektualną.

Metodologia pracy takich nauczycieli jest odmienna od klasycznego kształcenia w przedszkolu lub szkole, więc aby starać się o posadę oligofrenopedagoga, konieczne jest zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej.

Dla zainteresowanych tą ścieżką kariery nauczycielskiej Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała kierunek oligofrenopedagogika studia podyplomowe (online).


Z miłości do dzieci i pasji do pomagania im w rozwoju

Niepełnosprawność intelektualna w żaden sposób nie zamyka drogi do uczenia się. Przez wzgląd na zaburzenie zdolności intelektualnych niektórych rzeczy nie da się osiągnąć, ale stosując odpowiednie techniki pracy z dziećmi można ukierunkować cele kształcenia na najważniejsze aspekty życia: komunikację, samodzielność, funkcjonowanie w społeczeństwie, czy też nauczanie przyszłego zawodu. Jest to możliwe poprzez zrównoważenie możliwości uczniów z edukacyjnymi wyzwaniami.

Praca ta wymaga od nauczycieli cierpliwości i dużej empatii, bowiem niepełnosprawność tworzy pewne bariery językowe i myślowe między uczniem a nauczycielem. By dotrzeć do swoich podopiecznych trzeba wiedzieć jak organizować i prowadzić zajęcia dla osób wymagających specjalnej opieki i kształcenia. Tego możesz nauczyć się na studiach podyplomowych online z oligofrenopedagogiki.

Studia te przygotowują do wykonywania pracy oligofenopedagoga i nauczyciela wspomagającego, skupiając w sobie dwie najważniejsze kwestie:


  • zapoznanie słuchaczy z wiedzą odnoszącą się do podstaw psychologii, diagnozowania pedagogicznego, metodyki procesu edukacji z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności
  • praktyczne zastosowanie wiedzy w warunkach przedszkolnych i szkolnych, zarówno w ramach zajęć indywidualnych jak i grupowych, z uwzględnieniem tworzenia scenariuszy zajęć i technik edukacyjnych, które wspomagają rozwój i podnoszą iloraz inteligencji.


Zdobywanie nowego wykształcenia ma być dla Ciebie przyjemnością, a nie obowiązkiem

Wśród wielu osób, które potrzebują dodatkowych kwalifikacji do pracy, wciąż panuje stereotyp o studiowaniu jako przykrym obowiązku. Powiedzmy sobie szczerze, że zjawisko te nie jest tożsame dla każdej formy kształcenia. Aby nauka była czymś więcej niż czynnikiem, od którego zależy Twoja przyszłość, WSKZ opracowało studia podyplomowe przyjazne każdemu słuchaczowi. Mowa o trybie online, który w mniejszym stopniu ingeruje w Twój grafik dnia. Ten sposób nauki nie wymaga od Ciebie podróżowania na Uczelnię i terminowego udziału w zajęciach. Studiując online wybierasz miejsce i czas rozpoczęcia lekcji. Decydujesz także o długości ich trwania i kolejności realizacji materiału. Dzięki temu tok nauki jest dopasowany do Twoich potrzeb.
Co ważne, oferowany program zajęć jest zgodny z wymaganiami MNiSW oraz MEN. Uczysz się i zdobywasz wykształcenie jak na studiach stacjonarnych, ale masz większy wpływ na sposób, w jaki realizujesz cele kształcenia. Dzięki takiej swobodzie możesz uczyć się z większą przyjemnością, zapamiętać więcej materiału i być lepiej przygotowanym do wykonywania nowego zawodu.