Pedagogika - studia rozchwytywane, ale czy przyszłościowe?

Dla kogo studia pedagogiczne?

Na początek warto na chwilę pochylić się nad tym, dla kogo w ogóle studia pedagogiczne będą dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że praca pedagoga – niezależnie od obranej specjalizacji – w dużej mierze opiera się na kontakcie z innymi ludźmi. Osoba, która wybiera się na pedagogikę, powinna zatem charakteryzować się umiejętnością łatwego nawiązywania kontaktów oraz pracą z innymi osobami. Jakie jeszcze powinny być osoby, które interesuje pedagogika? Studia oczywiście mają na celu wyrobienie pewnych postaw i zachowań, niemniej kandydat już na starcie powinien mieć zdolność komunikowania się, przekazywania wiedzy oraz dostosowywania się do rozmówcy. Duże znaczenie ma także cierpliwość, pozytywne nastawienie do spotykanych osób i sytuacji, odporność na stres i pewność siebie.

A jak wyglądają kwestie formalne? Wymagania w dużej mierze zależą od konkretnej uczelni, ale na podstawie obserwacji z poprzednich lat można stwierdzić, że największe znaczenie na świadectwie maturalnym mają wyniki z wosu, języka polskiego i nowożytnego czy biologii.


Pedagogika – sytuacja na rynku

Popularność pedagogiki każdego roku kłóci się z powtarzanymi często frazesami mówiącymi, że jest ona „fabryką bezrobotnych”. A jak wygląda rzeczywistość? Być może wiele osób studia pedagogiczne kojarzy przede wszystkim z zawodem pedagoga szkolnego – w takiej sytuacji powtarzane często mity faktycznie nie mogą dziwić. W końcu liczba szkół w Polsce jest ograniczona. Często zapomina się jednak o tym, że pedagogika oferuje wiele różnorodnych ścieżek rozwoju – w ramach pedagogiki można edukować się na specjalizacjach takich jak andragogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, komunikacja i poradnictwo społeczne czy pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna.

Gdzie zatem można znaleźć pracę po pedagogice? Absolwenci kierunku – w zależności od wybranej specjalności – znajdą zatrudnienie między innymi w szkołach, żłobkach, pogotowiach opiekuńczych i domach samotnej matki, domach spokojnej starości, domach dziecka, ośrodkach poprawczych, zakładach karnych, w sądownictwie, administracji czy organizacjach pozarządowych.


Gdzie można studiować pedagogikę?

Na jakich uczelniach można studiować pedagogikę? Studia te w ofercie edukacyjnej ma wiele najważniejszych uczelni publicznych w Polsce, takich jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Warszawski. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre uczelnie publiczne miewają problemy z uaktualnieniem ścieżki kształcenia na potrzeby rynkowe.

Zarobki w najpopularniejszych zawodach po pedagogice oscylują wokół 3000 - 4000 zł brutto. Dobrym rozwiązaniem może być zatem skorzystanie z oferty uczelni prywatnych, które na bieżąco dopasowują ścieżki nauczania i specjalizacje do zapotrzebowania rynkowego. Jeśli interesuje Cię pedagogika, zapoznaj się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, na której można studiować pedagogikę na specjalizacji coaching oraz opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori.