Weterynaria w Olsztynie

Konkurencja na weterynarii jest bardzo duża, walkę o punkty rekrutacyjne za świadectwo maturalne warto rozpocząć wcześniej i solidnie przygotować się do egzaminu. Może się okazać, że pojedyncze punkty zadecydują o uzyskaniu indeksu.

Dodatkowo popularność i elitarność kierunku wynika z faktu, że tylko kilka uczelni w Polsce prowadzi studia na weterynarii.

Zobaczcie, na jakich innych uczelniach można studiować weterynarię.

Dla kogo studia na weterynarii?

Jeśli lubisz zwierzęta, chcesz w przyszłości opiekować się nimi i je leczyć, jesteś osobą cierpliwą, odpowiedzialną i empatyczną– to zapewne studia dla Ciebie. Od kandydata dodatkowo oczekuje się systematyczności i pracowitości – studia, podobnie jak medycyna – do łatwych nie należą.

Gdzie w Olsztynie można studiować weterynarię?

Studia na tym kierunku realizuje Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze?

Kandydaci na weterynarię w Olsztynie będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy. Za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym można uzyskać więcej punktów.

Jak wyglądają studia?

Kształcenie weterynarii trwa 11 semestrów (5,5 roku). Studia w Olsztynie realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Wybrane przedmioty w programie studiów: anatomia zwierząt, biologia komórki, biofizyka, biochemia, genetyka, ochrona środowiska, chów i hodowla zwierząt, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, chirurgia ogólna i anestezjologia, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, weterynaria sądowa, choroby zwierząt, dietetyka.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć klinicznych, sekcyjnych czy terenowych. Studenci odbywają praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne.

Podczas ostatnich dwóch semestrów przeważają zajęcia stażowe z zakresu chorób określonych zwierząt.

Absolwenci weterynarii po ukończeniu studiów mogą się specjalizować w jednej z kilkudziesięciu dziedzin.

Perspektywy zawodowe po weterynarii

Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej praktyki weterynaryjnej i pracy jako lekarze, leczący zwierzęta gospodarskie, towarzyszące czy egzotyczne. Zatrudniani są w placówkach służby weterynaryjnej, zakładach produkcji zwierzęcej, laboratoriach diagnostycznych, firmach produkujących pasze, przemyśle farmaceutycznym, instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Interesuje Was weterynaria?

Dowiedzcie się więcej o innym kierunku realizowanym na UWM, związanym z hodowlą i chowem zwierząt – zootechnice.

Zastanawiacie się nad wyborem weterynarii?

Posłuchajcie, jak studia na tym kierunku wspominają obecni lekarze weterynarii.

Usłyszycie również kilka praktycznych wskazówek przydatnych w pracy z czworonożnymi pacjentami: