Jakiego artykułu szukasz?

Matura ustna język niemiecki

Język obcy zdawany w części ustnej to jeden z przedmiotów obowiązkowych na maturze. Egzamin realizowany jest bez określania poziomu. Jego wynik decyduje o zdaniu matury. Sprawdź, jak wygląda ustna matura, z jakimi zadaniami mierzą się zdający. Dowiedz się, ile można zdobyć punktów oraz kiedy odbędzie się ta część matury i kiedy będą znane wyniki.

Matura ustna język niemiecki

Jak wspomniano, język niemiecki w części ustnej może być zdawany jako przedmiot obowiązkowy, ale też jako przedmiot dodatkowy, o ile wśród przedmiotów obowiązkowych został wskazany inny język obcy.

Matura ustna język niemiecki – co na egzaminie?

Celem egzaminu ustnego z języka niemieckiego jest sprawdzenie sprawności mówienia.

Zakres stosowanych przez zdającego środków leksykalno-gramatycznych jest oceniany w odniesieniu do poziomu B1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin trwa ok. 15 minut, ma formę rozmowy i obejmuje cztery części. Są to:

 • rozmowa wstępna
 • rozmowa z odgrywaniem roli
 • opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

Rozmowa wstępna trwa ok. 2 minut, ma na celu oswojenie zdającego z sytuacją egzaminacyjną. Polega na odpowiedzi na kilka prostych pytań dotyczących życia czy zainteresowań.

W zadaniu pierwszym zdający i egzaminator odgrywają role wskazane w poleceniu. Oceniane jest odniesienie się zdającego do czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz właściwe reagowanie na wypowiedzi egzaminatora. Na tą rozmowę włącznie z zapoznaniem się z zadaniem, przewidziano ok. 4 minut.

Zadanie drugie polega na opisie ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie, ze wskazaniem miejsca, określeniem osób i czynności dotyczących przedstawionej sytuacji. Następnie egzaminujący zadaje trzy pytania związane z tematyką ilustracji. Na tę część przewidziano 3 minuty.

Zadanie trzecie zawiera materiał stymulujący w postaci kilku ilustracji i wybiera jedną z nich, która według niego najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję. Argumentuje odrzucenie pozostałych, a także odpowiada na dwa pytania egzaminatora, które będą związane z tematyką materiału stymulującego. Na wykonanie tego zadania jest ok. 5 minut.

Matura ustna język niemiecki – ile punktów

Maksymalnie za tą część egzaminu można uzyskać 30 pkt.

Ocenie podlegają różne składowe wypowiedzi, za każdą z nich można uzyskać maksymalnie podaną liczbę punktów:

 • sprawność komunikacyjna – 18 pkt
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych – 4 pkt
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych – 4 pkt
 • wymowa – 2 pkt
 • płynność wypowiedzi – 2 pkt

Matura ustna język niemiecki – wyniki

Wynik matury z języka niemieckiego wybranego jako przedmiot obowiązkowy w części ustnej wpływa na fakt zdania matury. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 30% punktów, a więc łącznie 9 pkt.

W minionych latach nie było obowiązku podchodzenia do części ustnej z języka angielskiego, nie ma więc podsumowań i statystyk. Wcześniej średnia wyników z tej części matury wahała się w granicy 65%.

Kiedy matura i wyniki?

Termin egzaminu maturalnego w części w części ustnej a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura podstawowa język niemiecki
Matura podstawowa język niemiecki
Matura ustna język angielski
Matura ustna język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach