​Zarządzanie w Lublinie

Zarządzanie to propozycja dla osób otwartych, kreatywnych, myślących strategicznie, zorganizowanych, charyzmatycznych. Ich zadaniem, jako przyszłych menedżerów, będzie motywowanie współpracowników do realizowania własnych pomysłów, zarządzanie projektami, zespołami ludzi.

Absolwenci kierunku pracują na stanowiskach specjalistów, kierowników, menedżerów a docelowo dyrektorów różnych działów przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: logistyki, marketingu, sprzedaży, public relations, kadr, jakości. Są zatrudniani w firmach konsultingowych, doradczych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Gdzie w Lublinie można studiować zarządzanie?


Poniższe uczelnie oferują ten kierunek studiów. Absolwenci w zależności od szkoły wyższej uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera. Na większości z nich jest możliwość podjęcia studiów II stopnia. Poznajcie proponowane specjalności, zasady rekrutacji oraz koszty kształcenia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, specjalności:

 • menadżer produktu
 • e-przedsiębiorczość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności:

 • zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3355 zł, niestacjonarnych - 3260 zł.

Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, studia licencjackie bez podziału na specjalności. Specjalności na studiach magisterskich:

 • informatyka w zarządzaniu
 • przedsiębiorczość i marketing
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie rozwojem regionalnym
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • gospodarka elektroniczna
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia, informatyka, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1600 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, studia stacjonarne.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych z jednego z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • wycena nieruchomości.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3800 zł, niestacjonarnych - 4000 zł.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • menedżer personalny
 • menedżer sprzedaży.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3500 zł, niestacjonarnych - 3300 zł.

Zastanawiacie się nad wyborem tego kierunku studiów? Chcecie dowiedzieć się więcej, kim jest dobry menedżer?

Spójrzcie zatem na ten zawód okiem doradcy biznesowego: