KALENDARZ na rok szkolny 2017/2018


Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Nowy Rok: 1 stycznia 2018 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych: 27 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


FERIE ZIMOWE z podziałem na województwa

15 - 28 stycznia 2018 r.
województwa:
 • dolnośląskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • zachodniopomorskie
22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
województwa:
 • podlaskie
 • warmińsko - mazurskie
29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
województwa:
 • lubelskie
 • łódzkie
 • podkarpackie
 • pomorskie
 • śląskie
12 - 25 lutego 2018 r.
województwa:
 • kujawsko - pomorskie
 • lubuskie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • wielkopolskie


EGZAMIN MATURALNY 2018

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.‎

 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja.
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia‎

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

*****

Dla tych, którzy już planują ferie zimowe 2019 - przydatna mapka poniżej :-)