Jakiego artykułu szukasz?

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie

Interesujesz się bieżącymi sprawami społeczno-politycznymi Polski i świata? Zajmują Cię współczesne problemy społeczeństwa, kwestie ustrojowe państwa, struktura organów władzy? Z pewnością nie przysporzy Ci problemu matura z wiedzy o społeczeństwie. Przedmiot ten możesz wybrać jako dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym. Zobacz, jak wygląda matura z wiedzy o społeczeństwie, jakich można się spodziewać zadań, ile trwa egzamin oraz w rekrutacji na jakich kierunkach przyda się matura z wos-u.

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie

Wos na jakie kierunki studiów?

Przedmiot wiedza o społeczeństwie punktowany jest podczas rekrutacji na wiele kierunków społecznych, administracyjnych, prawnych, wojskowych, także ekonomicznych, historycznych. Warto wybrać ten przedmiot, jeśli rozważa się studia przykładowo na prawie, politologii, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie wewnętrznym, wojskoznawstwie, pedagogice, psychologii czy dziennikarstwie.

Podczas poprzedniej matury do egzaminu z wos-u podeszło 16297 zdających i aż 93 osoby były zwolnione z matury z racji statutu laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To duży przywilej, w takiej bowiem sytuacji uzyskuje się automatycznie 100% punktów maturalnych bez konieczności przystępowania do egzaminu z tego przedmiotu.

Matura rozszerzona wos – wymagania egzaminacyjne

Matura z wiedzy o społeczeństwie weryfikuje wiedzę dotyczącą takich obszarów tematycznych, jak:

 • Człowiek i społeczeństwo
 • Państwo i polityka
 • Prawo i prawa człowieka
 • Zagadnienia międzynarodowe.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjnej sprowadzają się do znajomości takich zagadnień, jak:

 • człowiek i społeczeństwo
 • różnorodność kulturowa
 • społeczeństwo obywatelskie
 • aspekty etniczne życia społecznego
 • państwo, myśl polityczna i demokratyzacja
 • społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna
 • rywalizacja o władzę
 • modele sprawowania władzy
 • sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • kontrola władzy
 • organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • prawa człowieka i ich ochrona
 • prawo w Rzeczypospolitej Polskiej
 • wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • ład międzynarodowy
 • integracja europejska
 • polska polityka zagraniczna
 • edukacja i nauka

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie – arkusz

Egzamin trwa 180 minut.

Zdający mają do rozwiązania łącznie od 37 do 45 zadań.

Przewidziano zadania zamknięte typu:

 • wielokrotnego wyboru
 • prawda/fałsz
 • zadania na dobieranie

oraz zadania otwarte, które polegają na:

 • uzupełnieniu luk jednym lub kilkoma wyrazami, nazwami, liczbami
 • podaniu krótkiej odpowiedzi – nazwy, nazwiska, liczby lub sformułowaniu wypowiedzi będącej uzasadnieniem, porównaniem, wyjaśnieniem zjawiska lub procesu
 • przygotowaniu dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej lub napisaniu pisma procesowego lub urzędowego.

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie można korzystać z kalkulatora prostego.

Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – terminy, wyniki

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie uzyskać można 60 pkt.

W zależności od typu zadań, poprawności odpowiedzi i zaawansowania rozwiązania za zadania zamknięte oraz otwarte krótkiej odpowiedzi lub z luką uzyskać można od 0 do 1 lub 2 punktów.

Za zadania otwarte dłuższej wypowiedzi można otrzymać maksymalnie 5 lub 7 punktów.

Wynik nie wpływa na zdanie matury, jest jedynie odnotowywany na świadectwie maturalnym. Zdobyte punkty uwzględniane są podczas naboru na wybrane kierunki studiów, na których wymagany jest wynik uzyskany na maturze z biologii.

Podczas ostatniej matury średni wynik uzyskany przez zdających wiedzę o społeczeństwie na rozszerzeniu wyniósł 30% pkt. We wcześniejszych latach wahał się między 26 a 29%.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Powiązane treści

Matura rozszerzona chemia
Matura rozszerzona chemia
Matura rozszerzona język niemiecki
Matura rozszerzona język niemiecki
Matura ustna język niemiecki
Matura ustna język niemiecki
Matura podstawowa język niemiecki
Matura podstawowa język niemiecki
Matura ustna język angielski
Matura ustna język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie