Jakiego artykułu szukasz?

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie

Interesujesz się bieżącymi sprawami społeczno-politycznymi Polski i świata? Zajmują Cię współczesne problemy społeczeństwa, kwestie ustrojowe państwa, struktura organów władzy? Z pewnością nie przysporzy Ci problemu matura z wiedzy o społeczeństwie. Przedmiot ten możesz wybrać jako dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym. Zobacz, jak wygląda matura z wiedzy o społeczeństwie, jakich można się spodziewać zadań, ile trwa egzamin oraz w rekrutacji na jakich kierunkach przyda się matura z wos-u.

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie

Wos na jakie kierunki studiów?

Przedmiot wiedza o społeczeństwie punktowany jest podczas rekrutacji na wiele kierunków społecznych, administracyjnych, prawnych, wojskowych, także ekonomicznych, historycznych. Warto wybrać ten przedmiot, jeśli rozważa się studia przykładowo na prawie, politologii, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie wewnętrznym, wojskoznawstwie, pedagogice, psychologii czy dziennikarstwie.

Podczas poprzedniej matury do egzaminu z wos-u podeszło 16297 zdających i aż 93 osoby były zwolnione z matury z racji statutu laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To duży przywilej, w takiej bowiem sytuacji uzyskuje się automatycznie 100% punktów maturalnych bez konieczności przystępowania do egzaminu z tego przedmiotu.

Matura rozszerzona wos – wymagania egzaminacyjne

Matura z wiedzy o społeczeństwie weryfikuje wiedzę dotyczącą takich obszarów tematycznych, jak:

 • Człowiek i społeczeństwo
 • Państwo i polityka
 • Prawo i prawa człowieka
 • Zagadnienia międzynarodowe.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjnej sprowadzają się do znajomości takich zagadnień, jak:

 • człowiek i społeczeństwo
 • różnorodność kulturowa
 • społeczeństwo obywatelskie
 • aspekty etniczne życia społecznego
 • państwo, myśl polityczna i demokratyzacja
 • społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna
 • rywalizacja o władzę
 • modele sprawowania władzy
 • sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • kontrola władzy
 • organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • prawa człowieka i ich ochrona
 • prawo w Rzeczypospolitej Polskiej
 • wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • ład międzynarodowy
 • integracja europejska
 • polska polityka zagraniczna
 • edukacja i nauka

Matura rozszerzona wiedza o społeczeństwie – arkusz

Egzamin trwa 180 minut.

Zdający mają do rozwiązania łącznie od 37 do 45 zadań.

Przewidziano zadania zamknięte typu:

 • wielokrotnego wyboru
 • prawda/fałsz
 • zadania na dobieranie

oraz zadania otwarte, które polegają na:

 • uzupełnieniu luk jednym lub kilkoma wyrazami, nazwami, liczbami
 • podaniu krótkiej odpowiedzi – nazwy, nazwiska, liczby lub sformułowaniu wypowiedzi będącej uzasadnieniem, porównaniem, wyjaśnieniem zjawiska lub procesu
 • przygotowaniu dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej lub napisaniu pisma procesowego lub urzędowego.

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie można korzystać z kalkulatora prostego.

Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – terminy, wyniki

Termin egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym a także terminy innych egzaminów sprawdzaj w Kalendarzu Maturzysty.

Na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie uzyskać można 60 pkt.

W zależności od typu zadań, poprawności odpowiedzi i zaawansowania rozwiązania za zadania zamknięte oraz otwarte krótkiej odpowiedzi lub z luką uzyskać można od 0 do 1 lub 2 punktów.

Za zadania otwarte dłuższej wypowiedzi można otrzymać maksymalnie 5 lub 7 punktów.

Wynik nie wpływa na zdanie matury, jest jedynie odnotowywany na świadectwie maturalnym. Zdobyte punkty uwzględniane są podczas naboru na wybrane kierunki studiów, na których wymagany jest wynik uzyskany na maturze z biologii.

Podczas ostatniej matury średni wynik uzyskany przez zdających wiedzę o społeczeństwie na rozszerzeniu wyniósł 30% pkt. We wcześniejszych latach wahał się między 26 a 29%.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Powiązane treści

Matura rozszerzona chemia
Matura rozszerzona chemia
Matura rozszerzona język niemiecki
Matura rozszerzona język niemiecki
Matura ustna język niemiecki
Matura ustna język niemiecki
Matura podstawowa język niemiecki
Matura podstawowa język niemiecki
Matura ustna język angielski
Matura ustna język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura rozszerzona język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura podstawowa język angielski
Matura rozszerzona matematyka
Matura rozszerzona matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura podstawowa matematyka
Matura rozszerzona język polski
Matura rozszerzona język polski
Matura podstawowa język polski
Matura podstawowa język polski
Kalkulator punktów na studia
Kalkulator punktów na studia
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura 2023 – kiedy wyniki?
Matura poprawkowa 2023
Matura poprawkowa 2023
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – przedmioty dodatkowe
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – egzaminy ustne
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – terminy egzaminów
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa