Pedagogika

Studiowanie pedagogiki nie ogranicza się obecnie jedynie do nurtu oświatowego, kulturalno-oświatowego czy opiekuńczo-zdrowotnego. Ta interdyscyplinarna nauka łączy elementy innych nauk humanistycznych, ekonomicznych, medycznych czy nawet technicznych.

Odbywane wolontariaty, praktyki staże, kursy i szkolenia i inne formy samodoskonalenia otwierają szeroki wachlarz możliwości pracy poza szeroko pojętą oświatą.

Dobrze już nawet w szkole średniej popracować przykładowo w hospicjum, świetlicy, choć trochę poznać ludzi, dzieci, do których potrzeba specjalnego podejścia. Ten kontakt pozwoli przekonać się, czy w ogóle jest się w stanie podołać podobnym zajęciom, czy nie ma się uprzedzeń, czy nie przerażają problemy drugiego człowieka.

Obok kierunkowego wykształcenia i wiedzy merytorycznej w pracy pedagoga przydatne okażą się umiejętności społeczne, zdolności menedżerskie, organizacyjne, marketingowe i handlowe.

Pedagogikę można studiować na uniwersytetach, uczelniach pedagogicznych oraz w niepublicznych szkołach wyższych.

Oferta specjalności na kierunku pedagogika jest bardzo szeroka.

Wybrane z nich to:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • kształcenie zdalne
 • resocjalizacja
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • komunikacja i poradnictwo społeczne
 • pedagogika sądowniczo-penitencjarna
 • animacja kultury
 • edukacja wczesnoszkolna z biblioteczną
 • edukacja elementarna z przywództwem
 • wychowanie i opieka ze sztuką
 • asystent rodziny
 • resocjalizacja socjalna z elementami streetworking
 • edukacja elementarna z kształceniem literackim
 • edukacja elementarna z projektowaniem (wzornictwo) w przestrzeni edukacyjnej
 • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • organizacja edukacji i edukacja regionalna
 • pedagogika opiekuńcza z terapią
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.

Przykładowe przedmioty w programie wybranych specjalności na Pedagogice:

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, etyka dla pedagoga, pedagogika ogólna, technologie informacyjne, wprowadzenie do filozofii, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do socjologii, historia wychowania, psychologia społeczna, socjologia wychowania, teoria kształcenia, media w edukacji, pedeutologia, pedagogika społeczna, podstawy prawa dla pedagogów, psychologia rozwojowa, psychologia człowieka dorosłego, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika zabawy, zadania pedagoga szkolnego, patologie społeczne, diagnostyka pedagogiczna, metodologia badań społecznych, pedagogika opiekuńcza, twórcze aspekty mediów, gerontologia, sekty i subkultury, profilaktyka pedagogiczna, pedagogika specjalna, wychowanie społeczno-moralne.

Weronika studiuje pedagogikę resocjalizacyjną:

„ - Po dwóch latach studiów jeszcze nie mogę powiedzieć zbyt wiele..., cóż, sama nazwa takiej specjalności jest interesująca. Jednak zawsze będę ostrzegać - że trzeba naprawdę mieć odpowiedni charakter, wytrwałość i odpowiedni stosunek do ludzi, aby pracować w zawodzie związanym z pedagogiką resocjalizacyjną. Trzeba być pewnym, ze wytrzyma sie duży stres psychiczny. Miałam już praktyki śródroczne (takie kilkugodzinne w ciągu semestru) w młodzieżowym ośrodku socjoterapii i samo "starcie" z młodzieżą nie należało do rzeczy najprzyjemniejszych, aczkolwiek i tak bałam sie, ze będzie gorzej. Z tego co słyszałam praca kuratora może być ciekawa, ale na pewno też wyczerpująca. Studiowanie tej specjalności czy ogólnie pedagogiki może naprawdę wpłynąć na człowieka: na jego nastawienie wobec ludzi, itp. Wystarczy tylko, ze poddaje sie refleksji to, co sie studiuje”.

W zależności od ukończonej specjalności, perspektywy zawodowe absolwentów pedagogiki są bardzo szerokie.

Mogą oni prowadzić działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, pracować w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, instytucjach opieki, domach dziecka, stowarzyszeniach zawodowych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, związkach i organizacjach społecznych, placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wybranych wydziałach policji, szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych, placówkach kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, przedsiębiorstwach szkoleniowych.

Absolwenci kierunków pedagogicznych doskonale sprawdzają się na stanowiskach niezwiązanych z oświatą np.: jako pracownicy działu marketingu, promocji lub Public Relations, jako dziennikarze, reporterzy, felietoniści w agencjach prasowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, zespołach prowadzących portale internetowe itp., jako pracownicy administracyjno-biurowi w urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach, jako handlowcy (sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, telemarketerzy).

Na tych stanowiskach wymagane są i cenione umiejętności społeczne, organizacyjne, negocjacyjne, a także komunikatywność i kultura osobista, z założenia będące cechami każdego dobrego pedagoga.

Absolwenci mogą współpracować z producentami lub dystrybutorami zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego, wydawcami podręczników, poradników, czasopism, książek dla nauczycieli, rodziców, dzieci itp. Możliwości po pedagogice jest zatem wiele. Trzeba je tylko dostrzec i wybrać to, co przyniesie satysfakcję i pozwoli się rozwijać.