W wyniku tegorocznego naboru na studia ponad 416 tys. studentów rozpoczęło naukę w szkołach wyższych.

Podobnie jak w roku poprzednim, największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się informatyka, zarządzanie i psychologia.

Pierwszą piątkę szczególnie chętnie wybieranych kierunków zamykają ekonomia i prawo.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w roku akademickim 2018/2019 studia na polskich uczelniach rozpoczęły 416 153 osoby - prawie 13 tys. mniej niż rok wcześniej.

Ponad 100 tys. z nich wybrało niepubliczne szkoły wyższe.

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w Polsce znalazły się:

 1. informatyka (ponad 42 tys. zgłoszeń),
 2. zarządzanie (ponad 27 tys.),
 3. psychologia (ponad 22 tys.),
 4. ekonomia (ponad 18 tys.)
 5. prawo (ponad 17 tys.).

Pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków jest taka sama jak w ubiegłym roku akademickim.

Na kolejnych wśród najczęściej wybieranych kierunków studiów miejscach znalazły się:

 • automatyka i robotyka
 • finanse i rachunkowość
 • filologia angielska
 • budownictwo
 • pedagogika
 • kierunek lekarski
 • mechanika i budowa maszyn
 • logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Z zestawienia wynika, że najtrudniej było się dostać na inżynierię farmaceutyczną - o jedno miejsce walczyło tutaj średnio ponad 18 osób. Prawie takim samym zainteresowaniem cieszyła się inżynieria i analiza danych - na jedno miejsce przypadało średnio prawie 18 kandydatów, oraz chemia i toksykologia sądowa (prawie 17 kandydatów na jedno miejsce).

Najpopularniejsze kierunki studiów według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):

 1. inżynieria farmaceutyczna
 2. inżynieria i analiza danych
 3. chemia i toksykologia sądowa
 4. technologia chemiczna
 5. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 6. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW)
 7. zarządzanie inżynierskie
 8. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka)
 9. korozja
 10. komunikacja wizerunkowa
 11. reżyseria
 12. neofilologia (filologia szwedzka)
 13. neofilologia (filologia angielska)
 14. dziennikarstwo i medioznawstwo
 15. filologia (filologia duńska)
 16. neofilologia (filologia orientalna - sinologia)
 17. filologia (dalekowschodnia)
 18. logistyka i administrowanie w mediach
 19. zielone technologie i monitoring
 20. inżynieria mechaniczno-medyczna
 21. zarządzanie instytucjami artystycznymi
 22. skandynawistyka
 23. biogospodarka
 24. zarządzanie kulturą i mediami
 25. fotonika
 26. zarządzanie i prawo w biznesie
 27. orientalistyka
 28. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 29. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 30. Finance
 31. chemia budowlana
 32. kryminologia
 33. energetyka i chemia jądrowa
 34. systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 35. inżynieria kosmiczna
 36. inżynieria danych
 37. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim)
 38. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 39. logistyka międzynarodowa
 40. weterynaria
 41. sztuka i media
 42. filologia (italianistyka)
 43. filologia (filologia koreańska)
 44. matematyka w technice
 45. marketing
 46. logopedia
 47. genetyka i biologia eksperymentalna
 48. inżynieria mechaniczna i materiałowa
 49. informatyka społeczna
 50. nanotechnologia
 51. filologia (japonistyka)
 52. neurobiologia
 53. nowe media i kultura cyfrowa
 54. inżynieria zarządzania
 55. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 56. inżynieria biochemiczna
 57. żywienie człowieka i dietetyka
 58. reżyseria dźwięku
 59. turystyka
 60. Digital Design
 61. inżynieria mechatroniczna
 62. informatyka w biznesie
 63. analityka gospodarcza
 64. chemia medyczna
 65. psychologia
 66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim)
 67. geoinformatyka
 68. amerykanistyka
 69. informatyka analityczna
 70. anglistyka
 71. komunikacja i psychologia w biznesie
 72. automatyka i robotyka
 73. lotnictwo i kosmonautyka
 74. chemistry
 75. inżynieria bezpieczeństwa pracy
 76. sinologia
 77. iberystyka
 78. finanse i inwestycje
 79. bioinformatyka i biologia systemów
 80. psychokryminalistyka
 81. papiernictwo i poligrafia
 82. business management
 83. neofilologia (filologia włoska)
 84. biologia sądowa
 85. zarządzanie zasobami ludzkimi
 86. oceanotechnika
 87. marketing i komunikacja rynkowa
 88. biologia stosowana
 89. energetyka
 90. neofilologia francuska
 91. zaawansowane materiały i nanotechnologia
 92. optyka okularowa z elementami optometrii
 93. inżynieria obliczeniowa
 94. filologia bałtycka
 95. rachunkowość
 96. kierunek prawno-ekonomiczny
 97. inżynieria nanostruktur
 98. neofilologia (filologia hiszpańska)
 99. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim)
 100. prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Które uczelnie są najpopularniejsze wśród kandydatów?

Wśród najchętniej wybieranych uczelni prym wiedzie Uniwersytet Warszawski - chęć studiowania tam zgłosiło w tej rekrutacji prawie 47 tys. studentów. Drugą najpopularniejszą polską uczelnią była Politechnika Warszawska (45 tys. kandydatów). W ubiegłym roku zestawienie prezentowało się odwrotnie – na pierwszym miejscu była Politechnika Warszawska, a na drugim UW.

Zestawienie to prezentuje się inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce. W tym wypadku, podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce przypada Politechnice Gdańskiej (8,8 zgłoszeń na jedno miejsce). Na kolejnych pozycjach znajdują się: Politechnika Warszawska (7,2 zgłoszeń) i Politechnika Poznańska (6,9 zgłoszeń).

Spośród uczelni ekonomicznych największym zainteresowaniem cieszył się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ponad 9,7 tys. aplikujących), zaś wśród uczelni pedagogicznych - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (prawie 10 tys. zgłoszeń).

Najpopularniejszą uczelnią rolniczą lub przyrodniczą w Polsce jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 10,5 tys. zgłoszeń), uczelnią wychowania fizycznego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (3,3 tys.), zaś państwową wyższą szkołą zawodową - PWSZ w Tarnowie (1,6 tys. zgłoszeń).

Na uczelniach niepublicznych najpopularniejsze okazały się studia stacjonarne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (prawie 4 tys. kandydatów) oraz studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (niemal 6 tys. kandydatów).

Pełna informacja o wynikach rekrutacji znajduje się na stronie resortu nauki: www.nauka.gov.pl