Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu

Kierunki architektoniczne to studia projektowe. Od kandydatów oczekuje się szczególnych uzdolnień plastycznych, zmysłu technicznego, wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej. W trakcie studiów należy przygotować się na wiele samodzielnej pracy, wykonywanie projektów zaliczeniowych. Aczkolwiek przyszła praca architekta to najczęściej praca zespołowa. Szczególnie duże projekty wymagają współpracy wielu osób.


Jak dostać się na studia?


Rekrutacja na studia architektoniczne przewiduje – oprócz punktacji za konkretne, wskazane przez uczelnię przedmioty maturalne – weryfikację uzdolnień plastycznych. Ma ona najczęściej charakter przeglądu prac kandydata, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu z rysunku. Szczegóły dotyczące kwalifikacji na studia należy sprawdzać w serwisach poszczególnych szkół wyższych.


Kierunki architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu


Najpopularniejsze z nich to:

Architektura, specjalności:

 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie architektoniczne

Architektura i urbanistyka

Architektura wnętrz:

 • home design
 • wnętrza publiczne
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie mebla
 • projektowanie scenograficzne
 • projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

Architektura krajobrazu, specjalności:

 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego.


Studia architektoniczne - uczelnie


Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Politechnika Warszawska

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Jaka praca po architekturze?


Studia architektoniczne przygotowują do samodzielnej pracy projektowej.

Absolwenci zatrudniani są także w:

 • pracowniach architektonicznych
 • biurach projektowych
 • agencjach designerskich
 • firmach budowlano-architektonicznych
 • instytucjach administracji samorządowej i rządowej
 • firmach opracowujących projekty planów zagospodarowania przestrzennego czy projekty urbanistyczne
 • przedsiębiorstwach realizujących obiekty architektury krajobrazu.

W przygotowaniach do studiów architektonicznych zapewne pomocne będą rozważania zawarte na blogu:

https://www.alessa.in/praca-design/jak-przygotowac....