Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce

Absolwenci kończący techniczne studia inżynierskie otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskują konkretne przygotowanie zawodowe w bardzo wielu obszarach.


Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?


O tym, które przedmioty będą kluczowe podczas rekrutacji przesądza profil uczelni, aczkolwiek w przypadku studiów inżynierskich najczęściej pod uwagę brane są przedmioty ścisłe, takie jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia, także języki obce.


Jakie kierunki inżynierski w uczelniach Krakowa i woj. małopolskiego?


Praktycznie jest to cała oferta takich szkół wyższych, jak Politechnika Krakowska czy Akademia Górniczo-Hutnicza, których ukończenie gwarantuje tytuł inżyniera.

Najbardziej popularne kierunki, oferowane również przez uczelnie niepubliczne to przykładowo:

Informatyka, wybrane specjalności:

 • bazy danych
 • systemy i sieci komputerowe
 • programowanie obiektowe

Logistyka

Mechatronika, specjalności:

 • automatyzacja procesów
 • robotyka użytkowa

Zarządzanie i inżynieria produkcji, przykładowe specjalności:

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria systemów ekoenergetycznych
 • inżynieria produkcji żywności
 • logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
 • inżynier jakości

Na szczególną uwagę zasługują studia nie tak powszechne we wszystkich ośrodkach akademickich, bardziej typowe dla tego regionu Polski. Są to m.in.:

 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe
 • Inżynieria górnicza
 • Inżynieria metali nieżelaznych
 • Inżynieria naftowa i gazownicza


Perspektywy pracy


Uzyskane kwalifikacje pozwalają podjąć pracę przykładowo w:

 • metanowych kopalniach węgla w zakresie prac wiertniczych
 • przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia geoinżynieryjne i poszukiwawcze na lądzie czy morzu
 • przedsiębiorstwach prowadzących eksploatację wód geotermalnych
 • biurach projektowych
 • firmach serwisowych dla przemysłu wydobywczego i przesyłowego surowców
 • stacjach ratownictwa górniczego
 • organach nadzoru górniczego
 • przedsiębiorstwa wykonujące obiekty inżynierskie i usługi dla górnictwa
 • laboratoriach badawczych
 • zakładach zajmujących się handlem, logistyką i transportem paliw.


Które uczelnie oferują studia inżynierskie?


Poznajcie szczegóły oferty, wymogi kwalifikacyjne, także koszty kształcenia:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie Wydział Nauk Stosowanych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


„Praca inżyniera odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata” to film, który powstał na potrzeby konkursu #inzynierki4_0.

Zobaczcie: