Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Wizjoner. Kreator. Praktyk. Esteta.

Tak, tak ... Mówimy o osobie pracującej zawodzie architekta. I niejednokrotnie chylimy czoło, podziwiając ogromnych rozmiarów budowle, bryły o zadziwiających kształtach, zachwycające wnętrza. Jako zwykli laicy dopatrujemy się niezwykłych talentów i mocy, które uczestniczyły w procesie kreacji.

Jeśli jednak dane nam będzie zajrzeć do pracowni architekta, zobaczymy komputer, deskę kreślarską i kilka kubków po kawie. Wróćmy więc na ziemię i przyjrzyjmy się, jak zostać architektem.

Choć sam proces projektowania to żmudna praca z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i programów komputerowych, bez talentu, zdolności rysunkowych, predyspozycji technicznych i zainteresowania sztuką, kulturą i architekturą i kreatywności w tym zawodzie łatwo nie będzie. Należy też podkreślić, że wielkie projekty to najczęściej prace zespołowe – umiejętność współpracy będzie bardzo przydatną cechą w codzienności architekta.

Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów architektonicznych?

Absolwenci konkretnych kierunków czy specjalności studiów architektonicznych posiadają kompetencje niezbędne do pracy w:

 • biurze architektonicznym
 • biurze projektowym
 • biurze planowania przestrzennego
 • wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej jednostek samorządowych
 • charakterze dekoratora wnętrz
 • scenografa.

Jakie studia architektoniczne można wybrać w Poznaniu i Wielkopolsce?

Uczelnie w tym ośrodku akademickim dają możliwość studiowania na takich kierunkach:

Architektura

Architektura wnętrz, specjalności:

 • projektowanie wnętrz
 • projektowanie wystaw

Architektura krajobrazu, specjalności:

 • planowanie i projektowanie krajobrazu
 • sztuka kształtowania krajobraz
 • zarządzanie i ochrona krajobrazu
 • inżynieria kształtowania krajobrazu

Design krajobrazu

W których szkołach wyższych Poznania i Wielkopolski można studiować kierunki architektoniczne?

W poniższych linki znajdziecie szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji, form studiowania, kosztów związanych z kształceniem:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jak zostać studentem kierunków architektonicznych?

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze. Najczęściej charakter uczelni determinuje, które z nich będą punktowane.

W przypadku Politechniki kluczowa będzie matematyka, dodatkowo kandydaci zdają egzamin z rysunku.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym uwzględniona będzie biologia, chemia, geografia lub historia.

Kandydaci na ASP zaliczają sprawdzian kwalifikacyjny z rysunku i malarstwa.


Podejrzyjmy zajęcia na studiach z zakresu architektury wnętrz: