​Zarządzanie w Katowicach

Możliwości zatrudnienia po zarządzaniu są szerokie. Wybrana specjalność kształcenia w pewnym sensie determinuje konkretną dziedzinę zawodową, co absolutnie nie ogranicza absolwenta w wyborze ścieżki kariery. Nie bez znaczenia przy wyborze kierunku ma profil uczelni – jak zobaczycie zarządzanie można studiować na uczelniach ekonomicznych, sportowych, technicznych.

Przykładowe stanowiska, jakie może zajmować osoba po ukończeniu zarządzania to: specjalista ds. zarządzania jakością, marketingu, HR, finansami przedsiębiorstwa, doradca klienta, badacz opinii publicznej i rynku, kierownik działu, menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach czy korporacjach. Absolwent kierunku z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Pamiętajcie, że wiedza wyniesiona z sali wykładowej to duża wartość, jednak bezcenne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.


Gdzie w Katowicach można studiować zarządzanie?


Przyjrzeliśmy się uczelniom w aglomeracji śląskiej. Oferta specjalności jest bardzo bogata i różnorodna. Większość szkół wyższych oferuje kształcenie dwustopniowe na kierunku zarządzanie, zakończone dyplomem magistra. Podane poniżej specjalności odnoszą się do licencjackich studiów realizowanych w trybie stacjonarnym:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • marketing
 • zarządzanie w usługach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskana na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • international business and tourism – w języku angielskim.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 2625 zł, niestacjonarnych – 3750 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • internationa business
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • menedżer projektów IT
 • menedżer sportu
 • menedżer sprzedaży
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów kosztuje 3750 zł.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalności:

 • zarządzanie w korporacjach
 • zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym oraz przedmiotu do wyboru (poziom rozszerzony): matematyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, biologia.

Semestr studiów kosztuje 1815 zł.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, specjalności:

 • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • zarządzanie sportem
 • zarządzanie usługami zdrowotnymi.

Studia licencjackie prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów kosztuje 3730 zł.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, specjalności:

 • sztuka żywienia
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie w ochronie zdrowia.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • menedżer jakości
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, specjalności:

 • psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
 • reklama i public relations
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Semestr studiów kosztuje 1950 zł.