Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie jest jednym z dziewięciu oddziałów i należy do największej grupy szkół biznesu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca.
Dlaczego uczelnia biznesu?

Świat nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Warto zainwestować w swoją przyszłość i być z siebie zawsze zadowolonym. Jako uczelnia biznesu potrafimy łączyć wiele dziedzin, dlatego kierunki, jakie proponujemy Wam na studiach I stopnia, II stopnia i podyplomowych są tak zróżnicowane. Ale łączy je jedno - biznes. Uczymy, jak przekuć wiedzę i umiejętności w korzystnie płatną pracę, jak wykorzystać swoje predyspozycje w satysfakcjonujące zajęcie.

Oferta edukacyjna
Studia podyplomowe
Rekrutacja na studia

Zapisz się on-line na naszej stronie internetowej, a następnie:

SKOMPLETUJ DOKUMENTY

» kwestionariusz
» podanie
» umowa w dwóch egzemplarzach
» kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu)
» akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
» 2 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
» kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wsb.pl/szczecin

Nasze atuty - warto wiedzieć

UŁATWIENIA NA UCZELNI

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB w Szczecinie większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
 • zaliczenia są wpisywane online do eindeksu
 • istnieje możliwość kontaktu mailowego z wykładowcami za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.
 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa

Mimo, iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Płatności i Stypendiów

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.

WiFi

W epoce urządzeń mobilnych i możliwości szybkiego pozyskania informacji, chęci podzielenia się informacjami ze znajomymi w WSB w Szczecinie nie mogło zabraknąć bezprzewodowego dostępu do internetu. Studenci dzięki indywidualnym identyfikatorom (login) oraz hasło mogą łączyć się z siecią na terenie całej uczelni.

Jako uczelnię biznesu wyróżnia nas:

 • biznesowy profil oferowanych kierunków studiów (zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, psychologia w biznesie, administracja, informatyka w biznesie), uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (turystykę i rekreację czy pedagogikę w nowoczesnej formule)
 • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszamy przedsiębiorców, a w procesie kształcenia wykorzystujemy innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
 • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
 • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
 • możliwość wymiany doświadczeń pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwań, które napotkacie w swojej pracy zawodowej
 • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
 • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty staży oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
 • uznanie Was (studentów) i Waszych potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na Wasze opinie dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 128

70 - 491 Szczecin

Nr telefonu: 91 422 46 30


strona www: www.wsb.pl/szczecin

e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl


Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja