Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie jest jednym z dziewięciu oddziałów i należy do największej grupy szkół biznesu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca.
Dlaczego uczelnia biznesu?

Świat nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Warto zainwestować w swoją przyszłość i być z siebie zawsze zadowolonym. Jako uczelnia biznesu potrafimy łączyć wiele dziedzin, dlatego kierunki, jakie proponujemy Wam na studiach I stopnia, II stopnia i podyplomowych są tak zróżnicowane. Ale łączy je jedno - biznes. Uczymy, jak przekuć wiedzę i umiejętności w korzystnie płatną pracę, jak wykorzystać swoje predyspozycje w satysfakcjonujące zajęcie.

Oferta edukacyjna

Oferujemy Państwu szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie w swojej ofercie studiów I stopnia posiada 7 kierunków:

1. Bezpieczeństwo biznesie i administracji

Specjalnośći:

 • Administracja i finanse samorządowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
 • Detektywistyka NOWOŚĆ
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Służby specjalne i policyjne

2. Finanse i rachunkowość

Specjalności:

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Controlling i audyt wewnętrzny
 • Finanse i Organizacja Administracji Publicznej
 • Finanse i Zarządzanie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,

3. Logistyka (Studia inżynierskie)

Specjalności:

 • Logistyka i handel morski
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Transport i usługi logistyczne

4. Pedagogika

Specjalności:

 • Asystent rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NOWOŚĆ
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego NOWOŚĆ

5. Psychologia w biznesie

Specjalności:

 • Coaching
 • Psychologia marketingu i reklamy
 • Psychologia mediacji i negocjacji
 • Psychologia menedżerska

6. Turystyka i rekreacja

Specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka prozdrowotna i dietetyka NOWOŚĆ
 • Turystyka uzdrowiskowa SPA&Wellness NOWOŚĆ

7. Zarządzanie

Specjalności:

 • Administracja i obrót nieruchomościami NOWOŚĆ
 • Menedżer BHP
 • Menedżer marketingu i sprzedaży
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szczegółowe informacje o każdym kierunku studiów znajdziesz TUTAJ

W ofercie na studiach II stopnia dwa kierunki:

1. Zarządzanie

Specjalność:

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji NOWOŚĆ

2. Pedagogika

Specjalności:

 • Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej NOWOŚĆ
 • Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi :

1. Zarządzanie

Specjalności:

 • Psychologia w zarządzaniu+ Menedżer HR
 • Zarządzanie finansami + Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyczne + Informatyka w logistyce
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem + Studia Menedżerskie
 • Zarządzanie w administracji + Administrator bezpieczeństwa informacji NOWOŚĆ

Studia II stopnia online:

1. Zarządzanie

Specjalności:

 • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
 • Zarządzanie Projektem- Junior Project Manager

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe:

1. Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja

2. Administrator bezpieczeństwa informacji

3. Akademia coachingu

4. Akademia HR NOWOŚĆ

5. Akademia trenera biznesu

6. Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)

7. Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)

8. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry)

9. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza NOWOŚĆ

10. Doradztwo zawodowe i psychospołeczne (3 semestry)

11. E-COMMERCE NOWOŚĆ

12. Grafika komputerowa i multimedia NOWOŚĆ

13. HR Manager NOWOŚĆ

14. Kadry i płace

15. Lean management

16. Logistyka w biznesie NOWOŚĆ

17. Logopedia (4 semestry)

18. Matematyka z elementami informatyki (3 semestry)

19. Mediacje

20. Organizacja i zarządzanie oświatą

21. Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza ( 3 semestry) NOWOŚĆ

22. Podatki i doradztwo podatkowe

23. Psychodietetyka

24. Psychologia sprzedaży i marketingu NOWOŚĆ

25. Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

26. Rachunkowość od podstaw

27. SAP- zintegrowane systemy informatyczne NOWOŚĆ

28. Six sigma - optymalizacja procesów

29. Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

30. Studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i wellness

31. Studia menedżerskie z modułem zarządzania ryzykiem NOWOŚĆ

32. Studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą NOWOŚĆ

33.Studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego

34. Studia menedżerskie z modułem zarządzania w bankowości NOWOŚĆ

35. Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej (3 semestry)

36. Studia rachunkowości z modułem rachunkowości budżetowej NOWOŚĆ

37. Studia rachunkowości z modułem rachunkowości finansowej NOWOŚĆ

38. Studia rachunkowości z modułem rachunkowości zarządczej NOWOŚĆ

39. Terapia pedagogiczna i socjoterapia NOWOŚĆ

40. Tester oprogramowania NOWOŚĆ

41. Transport i spedycja NOWOŚĆ

42. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

43. Wycena nieruchomości

44. Zamówienia publiczne

45. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

46. Zarządzanie finansami i controlling NOWOŚĆ

47. Zarządzanie kryzysowe NOWOŚĆ

48. Zarządzanie nieruchomościami

49. Zarządzanie produkcją NOWOŚĆ

50. Zarządzanie projektami

51. Zarządzanie projektami EFS i EFRR NOWOŚĆ

Rekrutacja na studia

Zapisz się on-line na naszej stronie internetowej, a następnie:

SKOMPLETUJ DOKUMENTY

» kwestionariusz
» podanie
» umowa w dwóch egzemplarzach
» kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu)
» akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
» 2 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
» kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wsb.pl/szczecin

Nasze atuty - warto wiedzieć

UŁATWIENIA NA UCZELNI

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB w Szczecinie większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
 • zaliczenia są wpisywane online do eindeksu
 • istnieje możliwość kontaktu mailowego z wykładowcami za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.
 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa

Mimo, iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Płatności i Stypendiów

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.

WiFi

W epoce urządzeń mobilnych i możliwości szybkiego pozyskania informacji, chęci podzielenia się informacjami ze znajomymi w WSB w Szczecinie nie mogło zabraknąć bezprzewodowego dostępu do internetu. Studenci dzięki indywidualnym identyfikatorom (login) oraz hasło mogą łączyć się z siecią na terenie całej uczelni.

Jako uczelnię biznesu wyróżnia nas:

 • biznesowy profil oferowanych kierunków studiów (zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, psychologia w biznesie, administracja, informatyka w biznesie), uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (turystykę i rekreację czy pedagogikę w nowoczesnej formule)
 • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszamy przedsiębiorców, a w procesie kształcenia wykorzystujemy innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
 • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
 • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
 • możliwość wymiany doświadczeń pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwań, które napotkacie w swojej pracy zawodowej
 • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
 • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty staży oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
 • uznanie Was (studentów) i Waszych potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na Wasze opinie dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.
Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 128

70 - 491 Szczecin

Nr telefonu: 91 422 46 30


strona www: www.wsb.pl/szczecin

e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl


Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja