Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

23 kwietnia 2008 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, uzyskała zgodę Ministerstwa na prowadzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie.

To wtedy udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów, szkolenia oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.

Obecnie na uczelni studiuje prawie 2500 studentów. W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (wraz z Wydziałami w Chorzowie i Szczecinie) została uznana za najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnię niepubliczną w Polsce, na studia niestacjonarne.


Kierunki i specjalności

Studia I stopnia licencjackie

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE – ŚCIEŻKA ANGLOJĘZYCZNA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej https://www.wsb.pl/szczecin/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/pedagogika/pedagogika-opiekunczo-wychowawcza-z-elementami-pomocy-spolecznej

Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi https://www.wsb.pl/szczecin/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/pedagogika/pedagogika-pracy-i-zarzadzania-zasobami-ludzkimi

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna https://www.wsb.pl/szczecin/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/pedagogika/praca-z-osobami-niedostosowanymi-spolecznie-i-profilaktyka-spoleczna

Kierunek: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: MARKETING I SPRZEDAŻ

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:


Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie

Specjalności:

Kierunek: INFORMATYKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie

Specjalności:

Kierunek: LOGISTYKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie

Specjalności:


Studia II stopnia magisterskie

Kierunek: PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE (3-semestralne dla inżynierów)

Studia niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia online

Specjalności:

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Kierunek: LOGISTYKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Studia podyplomowe

Na studiach podyplomowych pogłębiasz i aktualizujesz posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny. Uczestniczysz w grach biznesowych i warsztatach, rozwiązujesz case studies, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse na awans czy zmianę pracy, a także zyskujesz umiejętności przydatne w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że od kandydatów na studia podyplomowe wymagamy dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Miejsce spotkań praktyków

Na zajęciach spotkasz wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami m.in. w dziedzinie: finansów, podatków, handlu, HR, marketingu, nieruchomości, nowoczesnych technologii, prawa, pedagogiki, marketingu czy zarządzania.

Twoi koledzy ze studiów reprezentować będą na pewno różne branże, a ich doświadczenie i wspólna praca nad projektami doskonale uzupełnią wiedzę, którą wyniesiesz z tych studiów

Praktyczne zajęcia

Większość zajęć to warsztaty, podczas których wymieniasz się doświadczeniami nie tylko z wykładowcami, ale także z innymi słuchaczami. Część z nich prowadzona jest też w oparciu o gry biznesowe, co pozwoli Ci nie tylko zmierzyć się z innymi ale też wykorzystać dotychczasową wiedzę w symulacjach.

W czasie zajęć omawiasz konkretne przykłady i case studies, a zdobytą wiedzę możesz na bieżąco stosować w pracy zawodowej.

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia

Zapisz się on-line

Skompletuj dokumenty:

 • kwestionariusz
 • podanie
 • umowa w dwóch egzemplarzach
 • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu)
 • akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
 • 2 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.wsb.pl/szczecin/

Nasze atuty - warto wiedzieć

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB w Szczecinie większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
 • zaliczenia są wpisywane online do eindeksu
 • istnieje możliwość kontaktu mailowego z wykładowcami za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.
 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa

Mimo, iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Płatności i Stypendiów

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.

WiFi

W epoce urządzeń mobilnych i możliwości szybkiego pozyskania informacji, chęci podzielenia się informacjami ze znajomymi w WSB w Szczecinie nie mogło zabraknąć bezprzewodowego dostępu do internetu. Studenci dzięki indywidualnym identyfikatorom (login) oraz hasło mogą łączyć się z siecią na terenie całej uczelni.

Jako uczelnię biznesu wyróżnia nas:

 • biznesowy profil oferowanych kierunków studiów (zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, psychologia w biznesie, administracja, informatyka w biznesie), uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (turystykę i rekreację czy pedagogikę w nowoczesnej formule)
 • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszamy przedsiębiorców, a w procesie kształcenia wykorzystujemy innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
 • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
 • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
 • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
 • możliwość wymiany doświadczeń pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwań, które napotkacie w swojej pracy zawodowej
 • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
 • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty staży oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
 • uznanie Was (studentów) i Waszych potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na Wasze opinie dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.
Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 128

70 - 491 Szczecin

Nr telefonu: 91 422 58 58


strona www: www.wsb.pl/szczecin

e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl


Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja