​Zarządzanie na Śląsku

Idealny kandydat na zarządzanie to osoba decyzyjna, która nie boi się podejmować odpowiedzialnych decyzji, o predyspozycjach przywódczych, odważny wizjoner.

Nie bez znaczenia przy wyborze kierunku ma profil uczelni – jak zobaczycie zarządzanie można studiować na uczelniach ekonomicznych, sportowych, technicznych.

Przykładowe stanowiska, jakie może zajmować osoba po ukończeniu zarządzania to specjalista ds. zarządzania jakością, marketingu, HR, finansami przedsiębiorstwa, doradca klienta, badacz opinii publicznej i rynku, kierownik działu, menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach czy korporacjach. Absolwent kierunku z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Pamiętajcie, że wiedza wyniesiona z sali wykładowej to duża wartość, jednak bezcenne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.


Gdzie na Śląsku można studiować zarządzanie?


Przyjrzeliśmy się śląskim uczelniom. Oferta specjalności jest bardzo bogata i różnorodna. Większość szkół wyższych oferuje kształcenie dwustopniowe na kierunku zarządzanie, zakończone dyplomem magistra. Podane poniżej specjalności odnoszą się do licencjackich studiów realizowanych w trybie stacjonarnym:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • marketing
 • zarządzanie w usługach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskana na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • international business and tourism - w języku angielskim.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 2625 zł, niestacjonarnych - 3750 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • internationa business
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • menedżer projektów IT
 • menedżer sportu
 • menedżer sprzedaży
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów kosztuje 3750 zł.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, specjalności:

 • zarządzanie w korporacjach
 • zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym oraz przedmiotu do wyboru (poziom rozszerzony): matematyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, biologia.

Semestr studiów kosztuje 1815 zł.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, specjalności:

 • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • zarządzanie sportem
 • zarządzanie usługami zdrowotnymi.

Studia licencjackie prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rok studiów kosztuje 3730 zł.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, specjalności:

 • sztuka żywienia
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie w ochronie zdrowia.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalności:

 • kadry i płace w praktyce
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • menedżer jakości
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, specjalności:

 • psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
 • reklama i public relations
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Semestr studiów kosztuje 1950 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, specjalności:

 • menedżer kreatywny
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • logistyka międzynarodowa
 • zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Semestr studiów kosztuje 1950 zł.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie logistyką i jakością
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie w administracji i finanse organizacji.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, informatyka lub geografia.

Semestr studiów kosztuje 2950 zł.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie kadrami.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1700 zł.