Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim

Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami. Przybliżają metody budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, aktywizacji dzieci i młodzieży, stawiania im zadań rozwojowych.

Myślicie o studiach z tego zakresu w Olsztynie lub woj. warmińsko-mazurskim?

Podpowiadamy, jakie są możliwości kształcenia, perspektywy zawodowe, zasady rekrutacji.


Gdzie pracują absolwenci studiów pedagogicznych?


Zależnie od ukończonego kierunku czy specjalności, zatrudniani są w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • szkołach i klasach specjalnych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • instytucjach oświatowych
 • domach kultury
 • stowarzyszeniach
 • fundacjach
 • ośrodkach resocjalizacji
 • ośrodkach pomocy rodzinie
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • ośrodkach terapeutycznych.


Jakie studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim?


Choć oferta dotyczy trzech kierunków, specjalności jest bardzo wiele.

Poznajcie je:

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • logopedia
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • animacja kultury z arteterapią
 • animacja rozwoju osobistego-coaching, mentoring i tutoring
 • pedagogika małego dziecka
 • pedagogika pracy z BHP
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • terapia zajęciowa
 • resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • pedagogika korekcyjna
 • doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna, specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • resocjalizacja z penitencjarystyką
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.


Które uczelnie realizują studia pedagogiczne w tym regionie?


Do wyboru macie:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Filia w Bartoszycach

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego - Grupa Vistula


Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim są przyjmowani na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów wybranych spośród:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.


Uczelnie niepubliczne rekrutują na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Z jakimi problemami będziecie się mierzyć w pracy pedagoga?


O niektórych z nich opowiada Anna: