Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze

Wybierz studia na dziennikarstwie – zyskasz umiejętności przydatne na rynku pracy, udoskonalisz warsztat, zdobędziesz dyplom w jednej z interesujących specjalności.


Dla kogo studia dziennikarskie?


Studia dziennikarskie to propozycja dla humanistów, osób, które dużo i chętnie czytają, mają do tego lekkie pióro, swobodę wypowiedzi. Ważną cechą przyszłego dziennikarza jest ciekawość świata, chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami. Dobry dziennikarz umie pytać, ale też słuchać. Warto wspomnieć też o odpowiedzialności za słowo – to trudna sztuka, aby opisać rzeczywistość obiektywnie, swoje sympatie lub uprzedzenia odsuwając na bok.


Studia na dziennikarstwie w Zielonej Górze


Jedyną uczelnią jest, która oferuje ten kierunek jest Uniwersytet Zielonogórski.

Studia na dziennikarstwie realizowane są na Wydziale Humanistycznym.

Kandydaci na studia licencjackie mają do wyboru następujące specjalności:

  • broker informacji
  • pisanie kreatywne.

Na studiach magisterskich można wybrać specjalność:

  • dziennikarstwo internetowe.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego oraz przedmiotu wybranego spośród: filozofia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.


Jak wyglądają studia?

Studia są dwustopniowe. Absolwenci z dyplomem licencjata mogą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia. Dziennikarstwo można studiować tylko w trybie stacjonarnym.

Przykładowe przedmiotu w programie studiów: nauka o komunikowaniu, język w mediach, prawo mediów, stylistyka dziennikarska, systemy medialne w Polsce i na świecie, podstawy retoryki i erystyki, wiedza o kulturze, wstęp do pisana kreatywnego, warsztaty pisania prozy, narratologia, teksty użytkowe, praca z użytkownikiem informacji, archiwizacja i bezpieczeństwo danych, teoria informacji, dezinformacja w świecie współczesnym.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów lub laboratoriów. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy po dziennikarstwie


Dziennikarstwo przygotowuje do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych. Absolwenci sprawdzają się na stanowiskach rzeczników prasowych, specjalistów ds. public relations, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. Są zatrudniani w firmach marketingowych,

Absolwenci określonych specjalności przygotowani są dodatkowo do pracy w konkretnych obszarach zawodowych. Przykładowo mogą pracować w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Podejmują samodzielną twórczość pisarską a także na potrzeby klientów, tworząc teksty literackie, sprawozdania, teksty piosenek, artykuły, opowiadania.


Przeczytaj, dlaczego warto studiować dziennikarstwo:

http://zblogowany.pl/2016/07/czy-warto-studiowac-dziennikarstwo/.